Don Martin Kačmáry pred 28.GK aj o príprave na voľby členov hlavnej rady

(Rím, Bratislava 14. februára 2020) – Od nedele 16. februára bude na 28. generálnej kapitule saleziánov zastupovať slovenskú provinciu ako zvolený delegát don Martin Kačmáry (42). Do júna 2019 bol direktorom saleziánskeho diela v Prešove a zároveň aj členom provinciálnej rady. Pred začiatkom kapituly odpovedal na niekoľko našich otázok.

Don Martin Kačmáry (42) pochádza z Košíc, prvé sľuby zložil v roku 1997, po kňazskej vysviacke v roku 2005 pôsobil najprv v komunite v Prešove, neskôr ako zodpovedný za formáciu prednovicov v Bratislave na Mamateyovej a následne v Košiciach na Kalvárii. V roku 2013 bol menovaný za direktora saleziánskeho domu v Prešove, v tejto úlohe bol šesť rokov. Od roku 2016 je členom provinciálnej rady.

Martin, môžeš na úvod priblížiť, kde si žil a čomu si sa venoval tieto mesiace?– Od augusta (2019) som v Ríme na našej saleziánskej univerzite, kde som mal možnosť študovať predmety ohľadom saleziánskej spirituality, pastorácie mládeže a biblickej spirituality. Tým, že polovicu druhého semestra strávim na Generálnej kapitule, tak som nejaký čas venoval aj tomu, ako prebiehali kapituly a mal som predmety s don Rossanom Salom – vymenovaný za regulátora generálnej kapituly –, ktorý pracoval na metodológii synody o mladých, synody o Amazónii a zároveň aj na tej kapitulnej.

Ako si prijal skutočnosť, že si bol minulý rok na jar zvolený ako delegát našej provincie na 2túto generálnu kapitulu?– Pred samotnou voľbou som vedel, že ma provinciál posiela na štúdium do Ríma a tak som bol mentálne nastavený inak, s istotou, že sa ma to netýka. Neskôr mi to prišlo ako zodpovednosť a tiež aj dar byť v dôležitej historickej chvíli našej kongregácie úplne blízko.

Čo všetko si v týchto ostatných dňoch/týždňoch, ako jeden z delegátov 28.GK, absolvoval ako prípravu? – Predovšetkým nanovo študovanie prípravných dokumentov s otázkami, zvolávací list hlavného predstaveného, exhortácia Christus vivit a samozrejme saleziánske Stanovy. Jeden spolubrat mi ešte posunul knihu: Keď kolidujú kultúry (When cultures collide – Richard D. Lewis), o pochopení rôznych prístupov v jednaní, vzhľadom na kontexty, z ktorých ľudia prichádzajú.

Čo všetko zahŕňala komunikácia medzi tebou a "organizátormi" (regulátorom ?)– Na začiatku to bolo o zoznámení sa s dokumentami a ich metodológiou. V posledných týždňoch išlo v zásade o veci praktického charakteru. Keďže nás má byť okolo 240, musí fungovať aj logistika.

– Na čo sa tešíš počas GK?V komunite v Ríme je nás 65 z celého sveta a tak mám možnosť byť často aspoň mysľou na inom kontinente, počúvať iné skúsenosti a vidieť veci z inej perspektívy. Niečo podobné bude aj na kapitule, ale ešte vo väčšej miere. A potom, samozrejme Valdocco ako také, miesto doslova mystické pre saleziánsku identitu.

Na GK budeš aj ty jedným z voliteľov nášho budúceho hlavného predstaveného. Ako sa dá na to pripraviť, spoznať možných kandidátov? Uvažoval si už … máš nejaké kritériá, ktoré budeš brať do úvahy pri voľbe?– Aj keď sme tu v Ríme veľká komunita, spolubratia vedeli, že idem na kapitulu a tak som bol často terčom humoru na tému koho a ako voliť. Nechcel by som však dopredu spadnúť do nejakej schémy, alebo skresleného pohľadu. Vypočul som si tu dosť názorov z rôznych provincií po svete, ale dobre je aj vidieť a počuť ľudí na samotnom mieste. A taktiež som mal ako provinciálny radca skúsenosť na viacerých stretnutiach vidieť, kto a ako funguje zo terajšej hlavnej rady. Dúfam teda, že okrem vlastných očakávaní a pohľadov dáme dostatočne veľký priestor aj Duchu Svätému.

Tvoj odkaz na Slovensko?– Téma generálnej kapituly sa týka mladých, saleziánov a laikov. Na Slovensku je okolo nás veľa mladých a laikov. Keby k modlitbe za Svätého Otca, o ktorú často prosí, pridali aj modlitbu za požehnanie stretnutia generálnej kapituly, don Bosco im bude veľmi vďačný. Kapitula sa deje v celom pôstnom období a aj to môže byť ponuka, na aký úmysel obetovať modlitbu a pôst.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme požehnané dni na generálnej kapitule.

 


 

Zastúpenie slovenskej provincie na generálnych kapitulách od roku 1990

28.GK (2020) – v zastúpení provinciála vikár Peter Bučány, delegát Martin Kačmáry a pozvaný bez hlasovacieho práva novomenovaný provinciál Peter Timko

27.GK (2014) – provinciál Karol Maník, delegát Jozef Ižold a pozvaný zástupca za koadjútorov z nášho regiónu spolubrat Rastislav Behún

26.GK (2008) – provinciál Štefan Turanský a delegát Jozef Ižold (Štefan Turanský bol na tejto GK zvolený za člena hlavnej rady ako radca pre región Severnej a strednej Európy)

25.GK (2002) – provinciál Vladimír Fekete a delegáti Štefan Turanský a Pavol Grach

24.GK (1996) – provinciál Ernest Macák a delegát Vladimír Fekete

23.GK (1990) – provinciál Jozef Kaiser a delegát Andrej Dermek

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.