Don Mathias Rompf sa dožil čarovných 70 rokov

(Bratislava, 28. februára 2013) – V uplynulých dňoch sa v stredisku na Mamateyovej oslavovalo. Náš vekovo "najskúsenejší" (lebo ako on hovorí "stará je iba Michalská veža" – v ktorej sa mimochodom narodil a býval) don Mathias G. Rompf sa 20.2. dožil okrúhleho jubilea, 70 rokov života. Najskôr oslavoval v "úzkom" kruhu rodiny (pochádza z 12 detí) a potom aj v rámci strediska pri svätej omši a následnom pohostení v priestoroch čajovne.

V mene provinciála mu prišiel zablahoželať vikár, don Jožko Ižold. Na svätej omši, ktorej oslávenec sám predsedal, sa pri príhovore zamýšľal nad smrťou a vďačnosťou za život. Kázeň ukončil slovami: "…tých posledných 40 rokov života si predsa nepokazím." V týchto dňoch pribudol pri príležitosti výnimočnej oslavy v areáli na Mamateyovej aj nový bilboard. Na dôkaz mladíckosti ducha nášho Mathiasa a aj na vysvetlenie slova "čarovný", ktoré sa pri oslave často skloňovalo, si pozrite video z minuloročnej oslavy sviatku dona Bosca v našom stredisku TU.

 

Informoval: Andrej Kňaze SDB

Foto: A. Horváth

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.