Don Nižňanský pracoval s chatrným zdravím 18 hodín denne

(Bratislava, 4. novembra 2019) – V roku 1948 chcel ako mladý salezián odísť na misie. Československá komunistická moc sa ho chcela zbaviť a pri zdravotnej prehliadke mu podali smrtiacu injekciu. Duchaprítomná zdravotná sestra ho zachránila. Misionár Karol Nižňanský sa narodil 4. novembra pred sto rokmi.

Jeho rodiskom je Vrbové. Odtiaľ pochádzal aj biskup Jantausch či Móric Beňovský. Karol sa narodil v chudobnej rodine. V 17-tich rokoch nastúpil do noviciátu vo Svätom Beňadiku a 31. júla 1937 zložil prvé rehoľné sľuby. Už v tom čase začal tvoriť aj poéziu. Teológiu študoval v rokoch 1943 – 1946 vo Svätom Beňadiku a vo Svätom Kríži nad Hronom, kde 29. júna 1947 prijal kňazskú vysviacku. Potom začal pôsobiť v saleziánskom dome v Žiline, no prihlásil sa aj na misie. V roku 1948 teda odcestoval do Talianska. Zo zdravotných ťažkostí po pokuse otráviť ho, ho v Indii, kam ho predstavení určili na misie, lekári zachraňovali ešte celé mesiace. „Podstúpil viac ako sto operácií a do konca života trpel obrovskými bolesťami,“ uvádza v jeho životopise spisovateľ Štefan Chrappa. Hoci mu jed zničil sietnice, lekársky nevysvetliteľne videl.

Do Indie pricestoval 30. októbra 1948, svoju misionársku činnosť začal v Shillongu v štáte Assam, kde pôsobil prvých šesť rokov. Potom ho preložili do prímorského mesta Bandel Church v Západnom Bengálsku. Pätnásť rokov pôsobil aj v Kalkate. Práci sa venoval aj viac ako osemnásť hodín denne. Zakladal školy, budoval charitatívne diela, písal dramatické skladby, skladal aj piesne. Napokon, ťažko chorý, sa odišiel liečiť do Spojených štátov, odkiaľ mu už nedovolili vrátiť sa do Indie. A tak v roku 1970 získal občianstvo USA a zostal tam pôsobiť. Všetko, čo zarobil, posielal na podporu misií v Indii. Okrem iného aj autorsky prispieval do rozličných časopisov v Indii aj v USA. Zomrel 25. júna 1984 v seminári v meste Goshen v štáte New Jersey, kde je aj pochovaný. Z tváre sa mu nikdy nevytrácal úsmev. V roku 2011 vyšiel na Slovensku z pera Štefana Chrapu jeho životopis pod názvom „Skutočný človek“.

Spracoval: rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.