Don Pascual Chávez je na Slovensku

(Badín, 16. novembra 2022) – Bývalý hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez pricestoval na Slovensko. V Badíne bude viesť formačné stretnutia so saleziánmi a saleziánkami.

Don Chávez pobudne na Slovensku v dňoch 14. – 20. novembra. Po príchode do Bratislavy sa so spolubratmi na Miletičovej pomodlil vešpery a prítomným saleziánom povedal večerné slovko.

„Som veľmi rád, že sa môžem vrátiť do tejto provincie, ktorá zanechala hlboký znak v mojom srdci. Veľmi často o vás hovorím a vždy hovorím v dobrom. Slovenská provincia dokázala byť aj vo veľmi ťažkých časoch plodná, čo sa povolaní týka. (…) Obdivujeme aj misijný rozmer vašej provincie. Hovorím o týchto veciach, aby ste na ne nikdy nezabudli. Toto je súčasťou vašej identity. A toto by mohol byť aj štartovací bod na znovuzrodenie saleziánskej prítomnosti v iných ťažkých časoch,“ povedal.

V utorok sa don Chávez presunul do Badína, kde sa stretol s mladými kňazmi saleziánmi a počas dvoch dní pre nich vedie formačné stretnutia. Potom za donom Chávezom do Badína pricestujú saleziánski direktori z celého Slovenska a sestry direktorky FMA.

Zdroj: donbocodnes.skFoto: Jozef Kupka, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.