Don Pascual Chávez oslávil 40. výročie svojho kňazstva

(Rím, 9. Decembra 2013) – 8. decembra oslávil hlavný predstavený saleziánov, don Pacual Chávez 40 rokov od svojej kňazskej vysviacky. Na ďakovnej svätej omši bola prítomná široká saleziánska rodina a ku gratuláciám sa pripojil aj Svätý Otec František, ktorý zaslal deviatemu nástupcovi dona Bosca svoje blahoželanie a  požehnanie. 

 Don Chávez o svojom kňazstve: „Vždy je potrebné pozerať sa na kňazstvo ako na Boží dar, ktorý má dvojakú hodnotu: Boh ma povoláva a následne ma posiela slúžiť ľuďom. Keď je niekto vysvätený za kňaza, koná in persona Christi. Inými slovami Kristus koná cez neho a utvára ho stále viac na svoj obraz, ako v podobenstve o viniči a ratolestiach (Jn, 15, 1). My sme si nevybrali jeho, ale on si vybral nás.“

www.infoans.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.