Don Pavol Grach predstavuje saleziánsku charizmu na rádiu Lumen

(Bratislava, 26. mája 2023) – Saleziáni dona Bosca si v roku 2024 pripomenú 100 rokov prítomnosti saleziánskej charizmy na Slovensku. Spoločná duchovná príprava na toto jubileum sa začala už minulý rok v septemri a celá saleziánska rodina uvažuje nad saleziánskymi dejinami, pripomína si saleziánske osobosti či robí duchovné obnovy. V edícii Viera do vrecka vznikla pri tejto príležitosti brožúrka Radostne a s nádejou. S jej autorom saleziánom donom Pavlom Grachom sa v rádiu Lumen rozprávala moderátorka Andrea Čelková.

Všetky časti relácie nájdete v archíve rádia.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.