Don Rosano Sala o exhortácii „Kristus žije“

(Rím, 5. apríla 2019) – V utorok 2. apríla predstavili vo Vatikáne Apoštolskú exhortáciu pápeža Františka „Kristus žije“. Je ovocím Synody o mladých a Svätý Otec ju podpísal v Lorete 25. marca. Pápežský dokument má formu listu mladým. O exhortácii hovorí pre ANS don Rosano Sala, ktorý bol osobitný sekretárom Synody.

– Ak začneme od názvu dokumentu, Kristus žije, ako je Kristus dnes skutočné živý medzi mladými?

V piatej kapitole sa pápež František pýta, akým spôsobom je Boh prítomný v dejinách? Odpoveď je: prostredníctvom mladých. Cez mladého človeka, ktorý ho skutočne stretol a prináša ho do sveta, do školy, na univerzitu, do politiky, do spoločnosti, do služby najmenším, tisícimi spôsobmi. Takže by som povedal: Kristova prítomnosť v dejinách prechádza práve cez život mladých. Toto je prianie pápeža.

– O čom by premýšľal don Bosco, keby čítal túto Apoštolskú exhortáciu?

Treba povedať že don Bosco je v exhortácii prítomný. Pápež František spomína celú sériu svätých, poukazuje aj na Dominika Savia a na jeho učiteľa dona Bosca.

A potom je tu jedna časť, v ktorej Svätý Otec žiada Cirkev, aby znovu plakala, keď vidí biedy dnešných mladých v globalizovanom svete, vo svete ovládnutom kultúrou odhadzovania a zneužívania. V istom bode hovorí: „musíme si pýtať dar sĺz“. A mne hneď príde na myseľ don Bosco. Čo robil don Bosco, keď prvý raz vyšiel von z Turínskeho väzenia? Vyšiel von so slzami v očiach. Pápež má tento postoj; nie nadarmo ho pokrstil salezián. Aj on má túto vec vo svojej DNA.

Toto lono milosrdenstva, ktoré sa pohne pri pohľade na námahy, vyčlenenie, problémy toľkých mladých vo svete.

– Ako podľa Vás saleziánska rodina prijme Apoštolskú exhortáciu?

Najprv chcem zdôrazniť, že ak v tejto exhortácii chceme nájsť predpripravené odpovede, budeme sklamaní. Naopak, text je silným pozvaním pracovať spoločne. Musíme byť komunitou, spoločenstvom, ktoré rozlišuje, sprevádza a je pripravené dať sa na cestu.

Kompletné video z rozhovoru je dostupné na Youtube kanáli ANS.

 

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.