Don Šilhár sa dožíva 80 rokov

(Bratislava 2. júla 2012) – Dňa 2. júla 2012 sa dožíva 80 rokov života náš spolubrat, salezián kňaz, Štefan Šilhár. Jubilejná sv. omša sa konala v sobotu 30. júna v kaplnke Liečebne sv. Františka v Bratislave – Prievoze, kde jubilant žije na odpočinku. Svätú omšu slúžil spolunovic Ján Tocký spolu s Vojtechom Zemanom, Jozefom Ižoldom a ďalšími spolubratmi. Sv. omše sa zúčastnili aj niekoľkí spolurodáci z Pezinka – Cajly. V nedeľu slávil jubilant svätú omšu v kruhu svojej rodiny a hlavným celebrantom bol o. provinciál K.Maník. Prítomným sa na záver prihovoril aj don Šilhár. Poďakoval sa Bohu za dar života i všetky dobrodenia a všetkých vyzval k aktívnemu prežívaniu viery v spoločnosti a formovaniu novej generácie mladých, ktorí by priniesli novú jar v cirkvi, rodinách i rehoľných spoločenstvách.

Don PhDr. Štefan Šilhár SDB sa narodil 2.7.1932 v Pezinku. Roku 1949 vstúpil do Saleziánskej spoločnosti. Ako 19-ročný utiekol z vlasti, aby mohol doštudovať za kňaza. Po filozofických štúdiách absolvoval dvojročnú pedagogickú prax vo Francúzsku (v Malom ukrajinskom seminári v Loury (Loiret), vyučovanie francúzštiny v saleziánskom ašpirantáte – Cumiana, Torino). Za kňaza bol vysvätený 1. júla 1959. Roku 1963 dosiahol v Oxforde (Anglicko) s vyznamenaním rečový diplom (Certificate of Proficiency in Englisb). V  Ríme bol promovaný za doktora filozofie ("La filosofia delia libertá nella dottrina di Joseph De Finance  – Filozofia slobody podľa náuky Jozefa De Finance"). 

Bol viackrát na študijnej a kňazskej výpomocnej praxi v Anglicku, Nemecku, Spojených štátoch amerických, Kanade, Španielsku a tiež vo Svätej zemi.

Publikoval množstvo popularizačných aj odborných článkov (Zvony, Mládež a misie, Slovenské hlasy z Ríma, Osservatore Romano a Bollettino salesiano) a s veľkou obetavosťou sa venoval mnohým prekladom do slovenčiny, ale aj do iných jazykov. 

V Ríme strávil tridsať rokov ako kňaz a profesor. Od r. 1986 ho požiadali, aby sa výlučne venoval sprevádzaniu slovenských pútnikov a návštevníkov Večného mesta. Táto práca vyžadovala obrovské nasadenie (aj 10 -12 hodín denne) a veľkú flexibilitu v rôznych neočakávaných situáciách. Celkovo sprevádzal 23 000 ľudí zo Slovenska. Udržiaval veľkú korešpondenciu so Slovenskom, niekoľko sto listov ročne.  Osobne vyexpedoval na Slovensko vyše štyritisíc balíkov náboženských kníh.

Po 41 rokoch v cudzine sa vrátil na Slovensko v septembri 1992. Venoval sa bohatej publikačnej činnosti (Duchovný Pastier, Katolícke noviny, Mariánske zvony, Rodinné spoločenstvo, Bartolomej, Svetlo, Liturgia, Don Bosco dnes, Zborník Etika-Ekuména-Ekolégia), pastoračnej výpomoci, viacjazyčnému tlmočeniu, prekladaniu a vyučovaniu (Inštitút sv. Tomáša Akvinského v Žiline UK RKCMBF).

V súčasnosti sa po ťažkej operácii zotavuje, jeho stav je stabilizovaný a aj vďaka starostlivosti personálu v Liečebni sv. Františka (Bratislava-Prievoz) robí postupné pokroky. Avšak jeho zdravotný stav mu zatiaľ neumožňuje vrátiť sa do bežného života v komunite.

"Sprevádzajme nášho spolubrata modlitbami, prianím všetkého dobrého a vďačnosťou Bohu za všetko požehnanie, ktorým ho sprevádzal a cez neho aj všetkých ľudí," prihovoril sa na záver Jozef Kabina SDB.

120702_silhar1.jpg

120702_silhar2.jpg

Informoval: Peter Sandtner, Jozef Kabina SDBFoto: Jozef Kabina SDB

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.