Don Timko: „Don Ernest Macák bol môj prvý provinciál“

(Bratislava, 13. októbra 2020) – V deň 4. výročia odchodu do večnosti dona Ernesta Macáka prinášame spomienku na neho od súčasného provinciála dona Petra Timka.

„Žiť podľa Stanov, podľa odkazu tohto veľkého saleziána, veľkého človeka, je žiť šťastne, byť šťastný,“ hovorí don Peter Timko, keď si pripomína moment ako mu don Ernest Macák ako novému spolubratovi odovzdával Stanovy so slovami „Ži podľa nich a budeš šťastný.“

Silu tejto výpovede podporuje, podľa provinciála dona Timka, to, čím všetkým si v živote otec Ernest prešiel. „Nie je pre mňa iba hrdinom, ale naozaj takým Božím mužom a bol aj hlboko ľudský.“

Svoju spomienku don Timko uzatvára anekdotou o stretnutí svojho starého otca a otca Ernesta, ktorí boli rovesníci.

Don Ernest Macák zomrel 13. októbra 2016 vo veku 96 rokov, pochovaný je v Šaštíne. Jeho pohreb sa stal udalosťou svedectva o svätosti jeho života.

Viac o otcovi Ernestovi na www.ernestmacak.sk.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.