Don Titus aj na najsevernejšom mieste Slovenska

(Oravská Polhora, 13. novembra 2018) – Veriaci z Oravskej Polhory požiadali saleziánov o relikviu blahoslaveného dona Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania. Jej slávnostné odovzdanie spojili s duchovnou obnovou miestnych miništrantov.

Rázovitá goralská obec, ktorá sa rozprestiera pod Babou horou sa môže popýšiť až pätnástimi kňazskými povolaniami a veriaci dúfajú, že to nie je ich konečný počet. Začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia tu pôsobil aj salezián Jozef Čakánek, veľký priaznivec miništrantov, ktorých aktuálny počet sa dnes blíži až k číslu sto.

Práve tí sa stretli predposledný októbrový deň na duchovnej obnove. „Na obnovu sme pozvali dona Jozefa Luscoňa, ktorý je rodák z vedľajšej obce Sihelné. Naši miništranti sa rozdelili do dvoch skupín – mladší a starší. S jednými bol program doobeda a s druhými poobede. Okrem prednášok don Luscoň priniesol mladým aj rôzne súťaže, hry a testy. Nakoniec sme to všetko zavŕšili svätou omšou, na ktorej nám bola odovzdaná relikvia dona Titusa Zemana,“ opísal priebeh udalosti pán kaplán Vladimír Malec.

 Informoval: Jozef Luscoň

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.