Don Titus medzi „zamurovanými“ sestrami

(Nitra, 23. marca 2018) – Kongregácia služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony je ženská rehoľa založená svätým Arnoldom Janssenom. Na Slovensku majú kláštor v Nitre a práve sem pozvali 7. marca dona Jozefa Luscoňa, aby im predstavil život a odkaz blahoslaveného Titusa Zemana.

„A viete, že sa traduje, že saleziáni tiež zamurovali sestry saleziánky, keď sa blížil front? Bolo to počas druhej svetovej vojny v Trnave, kde pôsobil aj don Titus. Nechceli, aby im niekto ublížil a tak ich načas skryli pred postupujúcou Červenou armádou,“ prihovoril sa don Luscoň sestrám, ktoré ľudovo volajú aj „zamurované“ – majú prísnu klauzúru a svoj čas venujú najmä modlitbe a nepretržitej poklone pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. „Večer o ôsmej sa pravidelne modlíme a dona Titusa prosíme, aby sa u Pána prihovoril za nové duchovné povolania,“ prezradila predstavená Mária Faustína.

„Sestry sa živo zaujímali najmä o odkaz a zázraky dona Titusa. Priali by si, aby bol čím skôr svätorečený. Veríme, že dobrotivý Boh vyslyší ich modlitby na tento úmysel. Pekné chvíle boli zakončené požehnaním relikviou dona Titusa,“ dodal don Luscoň.

Informoval Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.