Don Titus v Nitrianskej Blatnici

(Nitrianska Blatnica, 25. septembra 2023) – „My sa k blahoslavenému donovi Titusovi pravidelne modlíme pred každou svätou omšou,“ povedal pán farár vdp. Ján Kováč, keď 17. septembra vítal v Nitrianskej Blatnici saleziána dona Jozefa Luscoňa, ktorý tu priniesol relikviu bl. Titusa Zemana.

Farnosť má aj dve filiálky – Vozokany a Krtovce, ktoré duchovní navštívili a tiež tam odslúžili sväté omše. Veriaci farnosti sa sústredili najmä na odpustovú slávnosť Povýšenia svätého kríža, ktorá sa konala za ich hojného počtu v Nitrianskej Blatnici. V homílii don Luscoň odkrýval tajomstvo, ako s trpezlivosťou niesť svoje každodenné kríže, ako to robil don Titus, a ako bolesť zaliať láskou a tak vydržať v dobre. Slávnosť umelecky obohatil miestny spevácky zbor.

Príjemná atmosféra sa presunula aj na poobedňajší farský deň, kde sa rozprúdila živá debata o živote dnešných veriacich.

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.