Don Tom Uzhunnalil: „Boh chce byť po tvojom boku“

(ANS, Viedeň, 29. október 2019) – Saleziánsky misionár z Indie, don Tom Uzhunnalil, ktorého unieslo v Jemene ozbrojené komando v marci v roku 2016 a ktorý bol prepustený o 18 mesiacov neskôr, bol v posledných týždňoch na návšteve v Rakúsku, kde v rôznych saleziánskych dielach predniesol svoje svedectvo. Na konci tohto turné a z príležitosti mimoriadneho misijného mesiaca don Tom hovoril o význame misie.

Čo sú pre Vás misie, z kresťanského pohľadu?

Je to myšlienka vyjsť, ísť do inej krajiny, iného regiónu a hovoriť o Ježišovi a šíriť posolstvo Božej lásky voči všetkým ľuďom. Ak chce teda niekto prijať krst, musí to urobiť v úplnej slobode a s plným vedomím, bez toho, aby bol motivovaný materiálnymi alebo sociálnymi výhodami, ako je lekárska pomoc, možnosť navštevovať školu alebo prijímať jedlo.

Čo Vás viedlo k tomu, že ste išli na misie?

Keď som bol v desiatom ročníku školy, saleziáni prišli do mojej triedy, aby nám povedali o ich práci. Medzi nami boli dvaja študenti, ktorí povedali, že sa o takúto prácu zaujímajú – ja som bol jedným z nich. Tak som prišiel do kontaktu s Kongregáciou a o niečo neskôr som sa stal aj saleziánom. Celé roky som pracoval ako učiteľ. V istom momente som sa opýtal svojho provinciála, či by som si mohol dať prestávku vo vyučovaní na školách: chcel som ísť na misie. Provinciál mi to dovolil a tak som prišiel do Jemenu, na žiadosť sestier Matky Terezy, ktoré požiadali saleziánov o duchovné sprevádzanie. V Jemene sme boli štyria spolubratia zadelení do štyroch farností. Starali sme sa hlavne o kresťanov z iných krajín, ktorí pracovali v tejto krajine.

Ako sa pozerali obyvatelia Jemenu na Vašu prácu katolíckeho kňaza a misionára?

V opatrovateľskom dome Aden obyvatelia vedeli, že som kňaz. Bol som jasne prítomný ako duchovný otec sestier Matky Terezy. Raz som tiež dostal Korán a prečítal som si jeho anglický preklad. Ľudsky povedané, nemal som problémy s obyvateľmi Jemenu, aj keď som nemal veľa kontaktov s moslimskou populáciou.

Čo považujete za svoju súčasnú misiu? A čo odporúčate saleziánskym misionárom?

Mojou súčasnou misiou je poďakovať ľuďom v iných krajinách sveta, ktorí sa za mňa počas môjho uväznenia modlili. Aj mnohí moslimovia a hinduisti v mojej vlasti sa modlili za mňa. Nehnevám sa na svojich únoscov; odpustil som im. Modlitba je najsilnejšou zbraňou, odpustenie je najlepším liekom. Boh existuje, vypočuje modlitby a vždy odpovie. Boh chce byť po tvojom boku, aj vtedy, keď ti je to ťažko.Boh pozýva každého splniť svoju úlohu. Nesmieme sa báť problémov. Toto je moje posolstvo. Don Bosco nám povedal, že nám nemôže sľúbiť jednoduchý a pohodlný život, ale že budeme mať vždy chlieb, veľa práce a potom raj.

Zdroj: ANS / www.donbosco.at, preklad OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.