Don Vendelín Sabo bol „pán kaplán“ až do 90-tky

2019 10 24 don Vendelin1(Bratislava, 24. októbra 2019) – Don „Vendelko“, ako ho spolubratia volali, bol horlivým kňazom a aktívne uvádzal závery Druhého vatikánskeho koncilu do praxe. Prišiel aj s nápadom jasličkovej pobožnosti. Narodil sa 24. októbra pred sto rokmi.

Don Vendelín Sabo pochádzal zo Šúroviec. Dve jeho sestry vstúpili do Kongregácie Božského Spasiteľa. Mal ešte ďalších troch súrodencov. Dostal sa k saleziánom a 16. augusta 1939 zložil prvé rehoľné sľuby. Jeho život bol odvážnym podnikaním medzi mladými. Ako saleziánsky asistent pôsobil v Bratislave na Trnávke, kde sa venoval aj miništrantom, chodil s nimi na výlety po okolí. V čase prechodu frontu, 11. apríla 1945, kronikár oratória zapísal: „Klerik Sabo s dvoma chlapcami išli zakopať dvoch padlých, ktorí boli len nedostatočne prikrytí zemou, takže im nohy trčali von.“ Boli to skutky milosrdenstva, ktoré v jeho živote nikdy neprestali, ani keď sa 29. júna 1949 stal kňazom. Komunisti už preberali moc, preto aj don Sabo musel po primíciách zostať ešte dva mesiace doma. Chodil po okolitých dedinách, zoznamoval sa s chlapcami a hovoril im o donovi Boscovi. Tí potom prichádzali k nim domov a jeho mama sa o týchto chlapcov starala. Dokonca s nimi podnikol aj púť do Šaštína v nádeji, že sa im tam zapáči a pôjdu tam študovať.

V septembri 1949 ho predstavení poslali do Trnavy na Kopánku. Aj tu horlivo vyučoval náboženstvo, spovedával dlho do noci a pracoval medzi mladými v oratóriu. Organizoval pre nich futbalové turnaje a aj ich zapájal do misijnej podpory. Štátna moc ho kvôli tomu vypočúvala. Po „barbarskej noci“ sa aj on dostal do Podolínca a neskôr do PTP. Po návrate v roku 1953 sa stal kaplánom vo Vrbovom, od roku 1962 pôsobil v Skalici a potom v Malackách. V roku 1969 prišiel do Holíča a netušil, že tu strávi 42 rokov života a kňazskej služby. „Pán kaplán“, tak ho tam volali, hoci mal už skoro 90-tku. Mnohých učil náboženstvo a vysluhoval im sviatosti. Zaviedol tam aj jasličkové pobožnosti a pomáhal otvárať sa pre usmernenia Druhého vatikánskeho koncilu. Stále niečo podnikal a vymýšľal pre mladých. Bol verný modlitbe, mal veľkú úctu k Sedembolestnej Panne Márii a tešil sa z času stráveného medzi spolubratmi. Zomrel 12. novembra 2008 v Holíči, pochovaný je v Šaštíne.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.