Don Vít Ušák oslávil dve významné jubileá

(Poprad, 13. júna 2013) – 9. júna sme mali možnosť v Poprade-Veľkej osláviť dlho očakávané deväťdesiate narodeniny a šesťdesiate výročie kňazskej vysviacky dona Víta Ušáka. Na oslavu pozval viacerých členov svojej pokrvnej rodiny. Zablahoželať mu prišli jeho synovci a netere a ďalší rodinní príslušníci. Taktiež boli medzi pozvanými aj starosta rodnej obce Radošovce, tri rehoľné sestry a niekoľko tunajších farníkov. Spomedzi bratov saleziánov prišli don Ján Čapla, ktorý bol v Poprade direktorom v čase, keď sem don Vít prišiel ako dôchodca na odpočinok. Samozrejme nechýbal otec provinciál don Karol Maník.

Na svätej omši don Vít ďakoval za svoje životné jubileá. Otec provinciál si počas homílie zaspomínal na rok 1990, kedy spoznal dona Víta po jeho príchode na Slovensko a ďakoval Pánovi za neho a za všetko, čím mohol prinášať a ohlasovať Krista ľuďom – spovede, kázne, sv. omše a Eucharistiu… Na záver sa don Vít poďakoval prítomným a prosil o modlitby.

Po gratuláciách slávnosť pokračovala obedom, pri ktorom bola premietnutá prezentácia fotiek zo života oslávenca.

Tešíme sa z toho, že máme medzi sebou takéhoto vzácneho spolubrata, ktorý je pre komunitu, ale iste aj provinciu povzbudením v prežívaní svojho vzťahu k Bohu a určite aj studnicou múdrosti, ktorú načerpal počas svojho dlhého a skúsenosťami naplneného života. Nech ho Pán požehnáva, sprevádza svojimi milosťami a dožičí mu pevné zdravie a ďalšie roky života. My ho sprevádzajme svojimi modlitbami.

Informoval: Marián Harčar

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.