Don Vojtech Surový oslávil dve jubileá

(Partizánske, 10. decembra 2018) – V sobotu 22. septembra s úderom jedenástej hodiny vstupoval do kostola sv. Tomáša, apoštola v Partizánskom na Šípku sprievod pozvaných kňazov a saleziánov na čele s provinciálom donom Jozefom Ižoldom. Chrám bol plný vďačných veriacich z Čajkova, Trnavy, Žiliny, Partizánskeho, i z iných miest, kde oslávenec pôsobil. Títo všetci prišli, spolu s jubilantom a  zároveň hlavným celebrantom donom Vojtechom Surovým, poďakovať za 80 rokov jeho života a 45 rokov kňazstva v rehoľnej spoločnosti svätého Františka Salezského.

Atmosféra sa niesla v duchu radosti i vďačnosti. Všetci prítomní sa tešili slovám dona Vojtecha, ktorý v homílii povzbudzoval k vďačnosti Pánu Bohu, ako aj k tomu, aby sme si túto vďačnosť prejavovali navzájom, pokiaľ na to ešte máme čas.

"Nebol som tak celkom poslušným chlapcom, to mi nie je na česť, bol som tvrdohlavý. No z bohoslovca Vojtecha sa 10. júna 1973 stal saleziánsky kňaz don Vojtech. A tu sa začala moja dobrodružná púť saleziánskym životom," zaspomínal oslávenec. Prvú kaplánku strávil v Trnave, potom bol prevelený do Čajkova. Do Partizánskeho na Šípok prichádza slúžiť don Vojtech v roku 2003.

Určite je blízky aj ovečkám z neďalekého kostola Božského Srdca Ježišovho z farnosti Partizánske – mesto, z ktorej bol na slávnosti prítomný aj otec dekan Vladimír Farkaš. Veriaci z tejto farnosti poznamenáva: "Vďační sme Pánu Bohu za milosť slúžených sv. omší donom Vojtechom v meste, za milosť výpomoci pri „veľkých" sv. spovediach. Hoci nie je videný, vieme, že ako spovedník vysluhuje milosť odpustenia v sakristii chrámu."

Po slávnostnej svätej omši prijal don Vojtech gratulácie. Medzi prajníkov prišiel i zástupca mesta primátor Jozef Božik, ktorý s úsmevom pri gratuláciách podotkol: "Don Vojtech dožili ste sa krásneho jubilea a sme radi, že sme mohli spolu s vami sláviť s vďačnosťou túto milú slávnosť. Život nám priniesol príležitosť spolu s vašou osemdesiatkou sláviť aj dožitých 80 rokov nášho mesta Partizánske, a tak spolu vďačíme za tieto naše osemdesiatky."

Po gratuláciách don Vojtech strávil niekoľko hodín v spoločnosti pozvaných hostí na malom občerstvení. "Za všetky prípravy i námahy pri nich by som rád poďakoval všetkým zúčastneným, nech vám všetkým Pán Boh vynahradí všetko svojimi milosťami. Modlím sa za vás všetkých," odkázal don Vojtech.

Informovala: Viera S.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.