Don Zeman bol ocenený Medailou za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom

(Bratislava, 14. apríla 2022) – Konfederácia politických väzňov Slovenska a Saleziáni dona Bosca si 12. apríla pri saleziánskej hrobke na Cintoríne Vrakuňa v Bratislave pripomenuli 72. výročie Akcie Kláštory – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov v noci z 13. na 14. apríla 1950 a zároveň pamätný deň SR Deň nespravodlivo stíhaných.

Program sa začal bohoslužbou slova za zomrelých nespravodlivo stíhaných, ktorú viedol salezián don Jozef Luscoň SDB a pri ktorej spieval syn politického väzňa František Matiašovský.

Následne predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner odovzdal Medaily za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom dvom žijúcim svedkom Akcie K: donovi Vojtechovi Zemanovi SDB a Kornelovi Somorovi, keďže od 1. 1. 2021 majú internovaní rehoľníci postavenie politického väzňa.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy po svojom prejave odovzdal dekrét veterána protikomunistického odboja Kornelovi Somorovi. Napokon predniesli svoje spomienky na Akciu K obaja svedkovia K. Somora a V. Zeman.

Na záver sa prihovorila splnomocnenkyňa vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Záver programu sa konal priamo v hrobke, kde sa prítomní pomodlili za zomrelých saleziánov, z ktorých viacerí boli obeťami Akcie K. Sviečku za všetkých zapálil bývalých politický väzeň Peter Chromý. Spomienka bola ukončená spevom piesne Blíž k Tebe, Bože môj a požehnaním J. Luscoňa.

Informoval: Peter Sandtner

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.