Dona Bosca v Námestove vítali cyklisti aj hasiči

(Námestovo 19. apríla 2013) – Don Bosco sprevádzaný cyklistami dorazil do Námestova. Po príchode pred kostol cestu lemovali všetky zložky saleziánskej rodiny. Pri bočnom vstupe do kostola ho privítal dekan Námestovského dekanátu Blažej Dibdiak. Relikvia Dona Bosca vošla do kostola okolo 15 hod. Za ňou išli najprv miništranti a kňazi potom chlapci zo saleziánskych stretiek, skupinky dievčat, za nimi saleziáni spolupracovníci a členovia združenia Márie Pomocnice. Po privítaní direktorom nášho strediska sa začal modliť ruženec. Po ruženci nasledovalo uctenie relikvií Saleziánskou rodinou. Saleziáni išli ako prvý a pri relikvii si obnovili svoje rehoľné sľuby. Postupne šli stretká chlapcov a dievčat a potom ostatné zložky Saleziánskej rodiny. Počas uctenia relikvie jednotlivými skupinkami, zástupcovia stretiek čítali prosby ktoré si sami zostavili. Po uctení relikvie salezianskou rodinou bola premietaná prezentácia o živote Dona Bosca a v prestávkach spieval mládežnícky zbor na oslavu Don Bosca. Trvalo to asi 2 hodiny. Ľudia stále prichádzali. Pár minút pred omšou Don Ladislav Babača ukázal fotky ktoré sa zachovali po Don Boscovi.

Začala omša. Kostol bol preplnený. Podľa odhadu provinciála prišlo do kostola do 2000 ľudí. Ľudia stáli prakticky všade. Provinciál pri kázni zdôraznil prečo Don Bosco cestuje po svete. Na konci svätej omše bola adorácia za povolania. Svätá omša skončila a po nej si prišli uctiť relikvie diecézny kňazi, miništranti a všetci prítomný. Ľudia si mohli uctiť Dona Bosca do deviatej hodiny . Potom nasledovalo premiestnenie relikvií do strediska. Relikviu pomáhali premiestniť animátory a chlapci zo stretiek. Bol to sviečkový sprievod ktorého sa zúčastnilo okolo 400 ľudí. Don Bosco je v stredisku. Ale nie všetci sa dostali do strediska . Začali sa vešpery. Po vešperoch nasledovala adorácia ktorú doprevádzal saleziánsky mládežnicky zbor. Presne o 12 začalo nočné bdenie, počas ktorého sa čítalo s Pamäti Dona Bosca a jeho Listy, pri čom bolo dosť priestoru na uvažovanie o prečítanom texte. Bdenie pokračovalo do ranej svätej omše ktorá začala o 7:30. S relikviou sa rozlúčil direktor domu Don Peter Lorenc. Relikviu Dona Bosca po svätej omši čakal zástup cyklistov. Keď už relikvia Dona Bosco odchádzala ľudia ju odprevadili spevom a mohutným potleskom.

 

Informovala: Dominik TomaštíkFoto: Eva Kosmeľová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.