Donecký exarchát dostal pomocného biskupa z rehole saleziánov

(Ukrajina, 23. septembra 2022) – Pápež František schválil voľbu saleziánskeho kňaza Maksima Rjabuchu za pomocného biskupa Exarchátu Doneck. Do tejto služby ho zvolila Synoda biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Maxim Rjabucha bol v období, kedy slovenský salezián don Karol Maník viedol rehoľu saleziánov na Ukrajine, jeho vikárom.

„Verím, že môj ľud dosiahne pokoj, s Bohom po boku nie je nič nemožné,“ uviedol don Maksim pre Vatikánsky rozhlas po potvrdení svojho zvolenia za pomocného biskupa Donecka.

Pre Vatikánsky rozhlas don Maksim hovoril vo februári, len štyri dni po začiatku ruskej invázie, ako slúži sväté omše v meste Vyšhorod, necelých 20 km od Kyjeva, v bunkri pri svetle žiarovky, aby veriacim dali pocítiť, že Cirkev ich neopustila. O tom, ako práve cez územie gréckokatolíckeho exarchátu prechádza pásmo „najhorúcejšieho“ vojnového frontu na Ukrajine, hovorí donecký biskup Mons. Stepan Meniok TU.

Don Karol Maník si na svojho bývalého vikára veľmi rád spomínam a dodnes udržujú priateľské vzťahy. „V roku 2017 som si ho vybral za svojho vikára kvôli jeho schopnostiam: bol veselý, optimistický a komunikatívny. A hlavne jedno – bol vždy otvorený ísť ďalej od Ľvova, viac na východ, kde je misijné územie v porovnaní s Ľvovskou oblasťou. Preto aj pôsobil v Kyjeve a v minulosti často cestoval do oblastí, ktoré susedia s Ruskom a organizoval tam letné tábory pre deti. Preto jeho menovanie za pomocného biskupa práve do týchto, vojnou zmietaných oblastí, mi prišlo ako prirodzené naplnenie jeho snov a túžob a vidím v tom Božie riadenie.“

Don Karol Maník a don Maxim Rjabucha (v pozadí).

„Aj Don Bosco vyrastal v ťažkostiach podobných tým, ktoré sú dnes v našej krajine. Preto verím, že mi bude v mojej službe ešte bližší, bude ma inšpirovať a sprevádzať odvahou, … ako to predstavuje aj saleziánsky kríž dobrého pastiera, ktorý je daný každému z nás a sprevádza nás po celý život,“ povedal už po svojom menovaní biskup-nominant Maksim Rjabucha pre Vatikánsky rozhlas.

Zdroj: vaticannews.va

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.