Donovi Vojtechovi Zemanovi odovzdali dekrét veterána protikomunistického odboja

(Nimnica, 10. augusta 2023) – Konfederácia politických väzňov Slovenska, Kúpele Nimnica a Saleziáni dona Bosca si 2. augusta pripomenuli 10. výročie odhalenia pamätníka mladých rehoľníkov, ktorí v roku 1950 vykonávali nútené práce na stavbe Priehrady mládeže.

Program sa začal svätou omšou v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho v Kúpeľoch Nimnica, ktorej hlavným celebrantom bol provinciál saleziánov don Peter Timko.

„Dnešná spomienka na týchto mladých rehoľníkov alebo aj iných ľudí, ktorí tu nútene pracovali v 50-tych rokoch a zostali verní svojmu presvedčeniu a viere je pre nás inšpiráciou. Je to práve to, na čo nesmieme zabúdať a čo si máme pripomínať, že dokázali kvôli pokladu viery zostať verní Kristovi; aj v týchto podmienkch, ktoré tu komunistický režim vytvoril a ktorými ich chcel odradiť alebo prinútiť, aby sa toho vzdali. Opak sa stal pravdou. Drvivá väčšina týchto rehoľníkov alebo mladých kresťanov, ktorí tu boli, si vieru zachovali a nevzdali sa jej,“ povedal počas homílie provinciál.

Na záver bohoslužby prítomní zaspievali pieseň Christus vincit, ktorá bola hymnou rehoľníkov na priehrade.

Potom sa prítomní presunuli k pamätníku, ku ktorému bol položený veniec, kvety a sviečka. Svedectvá predniesli traja rehoľníci, ktorí pracovali na stavbe priehrady: saleziáni don Vojtech Zeman a don Ján Tocký a bývalý novic tešiteľov Gregor Duchovič. O návštevách blahoslaveného dona Titusa Zemana u klerikov na priehrade hovoril jeho synovec Michal Radošinský.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš pri tejto príležitosti odovzdal dekréty veterána protikomunistického odboja dvom rehoľníkom, ktorí stavali túto priehradu: donovi Zemanovi a in memoriam bývalému bohoslovcovi – verbistovi Antonovi Fričovi. Program ukončil modlitbou provinciál Peter Timko.

Informoval: Peter Sandtner

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.