Dovidenia v nebi – znelo na pohrebe dona Malženického

(Hody, 3. júna 2016) – So zosnulým saleziánom kňazom Jánom Malženickým sa v Hodoch prišli rozlúčiť traja biskupi, asi päťdesiat kňazov a niekoľko sto veriacich. Nechýbala dychovka, veriaci z farností, kde pôsobil v minulosti, a ani členovia saleziánskej rodiny. Don Ján Malženický zomrel v nedeľu 29. mája vo veku 89 rokov a pochovali ho v stredu 1. júna v rodných Hodoch.

Svätú omšu viedol trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, koncelebrovali aj emeritný arcibiskup a priateľ zosnulého Mons. Ján Sokol a nitriansky biskup Viliam Judák. Ten svojou prítomnosťou ocenil pastoračnú službu zosnulého saleziána kňaza vo farnostiach nitrianskej diecézy počas rokov totality. V záverečných príhovoroch asi najčastejšie zaznievali slová „Dovidenia v nebi“, ktoré don Malženický rád opakoval. Vyzdvihnuté boli jeho kňazské a saleziánske vlastnosti, ako veľká láska k dušiam a túžba po ich spáse, modlitba, ruženec ako liek i zbraň, permanentná ochota hneď ísť poslúžiť ako kňaz k chorým ale aj jeho prístup k mladým. Zástupkyňa farníkov zo Šaštína vyzdvihla jeho lásku k Panne Márii a spomenula, ako často hovoril šaštínskym veriacim o Božej Sedembolestnej ako o „mame“. Zástupca rodákov z Hodov zasa sugestívne spomenul, že ak sa niečo niekomu stalo, prvé číslo, na ktoré volali nebola záchranka, ale číslo Janka Malženického. O zážitky z priateľstva so zosnulým sa podelil aj Mons. Ján Sokol, ktorý nezabudol poďakovať za veľkú službu dona Malženického pri organizovaní diecéznych stretnutí mládeže v areáli saleziánskeho domu v Hodoch.

Z celej slávnosti pohrebu bolo badať veľkú vďačnosť a ocenenie zosnulému saleziánovi od mnohých veriacich i kňazov. Don Ján Malženický (6.1.1927 – 29.5.2016) prežil ostatných 22 rokov svojho pastoračného života pre mladých a pre Cirkev v rodnej obci Hody a na miestnom cintoríne bol podľa vlastného priania aj pochovaný.

rhsdb, foto Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.