Dozrievanie v animátorstve

(Krompachy, Svit, 7.11.2012) Posledný októbrový víkend sa zišli mladí animátori stretiek z celého Slovenska na jesenných kurzoch Ciest zrenia. Ich zámerom bolo spoločne porozmýšľať nad vylepšením svojich stretiek, ako aj dozvedieť sa toho o svojich „deckách“ čosi viac.

121107_cesty_zrenia_4.jpg

Cesty zrenia sa tento rok konali už po tretíkrát. Tentokrát ich odštartovali dve skupiny animátorov, spolu sa teda stretlo 57 účastníkov a 12 školiteľov. Víkend strávili v menších mestách na východe Slovenska – v Krompachoch a Svite.

Piatkový večer ponúkol každému účastníkovi možnosť samostatne prehodnotiť svoj prístup k animátorstvu, ako aj to, na čom je postavená ich motivácia k takejto službe. V skupinách sa napokon podelili s tým, nad čím premýšľali. „Veľmi mi pomohlo, že sme sa mohli obohatiť o skúsenosti iných. Už viem, že s chalanmi nemôžem byť len na stretku, ale je potrebné využívať aj neformálne momenty," hovorí Martin Slebodník.

Keďže sa nedá všetky stretká hodiť do jedného vreca, sobotňajší program sa začal stručným predstavením každej vekovej kategórie. Okrem toho školitelia vysvetlili animátorom aj základné pojmy súvisiace s rozvojom osobnosti. „Pomohla mi jednak optika zasiahnutý (niekto nás zasiahol a priviedol na cestu animátorstva) a symbolický svet (kľúče od auta majú najväčší zmysel a úžitok pre chlapca alebo dievča, ktoré práve skončilo autoškolu. Je to dôkaz dôvery rodičov.). Päť dimenzií (vzťah k sebe, druhým, svetu…) mi pomenovalo, čo som už vedela a pripomenulo, že každú jednu treba rozvíjať rovnomerne," podelila sa s nami Janka Mikolajčíková, účastníčka kurzu.

121107_cesty_zrenia_3.jpg

Počas ďalších hodín si účastníkov vzali „do parády“ jednotliví školitelia Johaniek, Modeliek a Bojovníkov. „Ako školiteľka som nemusela veľa vysvetľovať, animátorky objavovali tajomstvá svojich dievčat vo veľkej miere samy. Bolo povzbudzujúce vidieť toľko šikovných a hodnotných ľudí, ktorí pracujú pre dobro iných," povedala Danka Čopanová.

Posledný deň kurzu si Bojovníci pozreli prezentáciu Michala Žáka, ktorý ju obohatil o viacero vlastných postrehov. Týkala sa štvordňovej púti, ktorú so stretkom absolvoval v lete. Andrej Dorička sa podelil o svoj postreh počas spoločného zhodnotenia kurzu: „Musím povedať, že stretká, ktoré sme robili doteraz podľa itinerára Ciest zrenia, sme pravdupovediac odflákli. Ak by sme boli na kurze skôr, mohli sme ich pripraviť oveľa lepšie. Ale nepoznali sme nič z toho, čo tu na kurze odznelo a nevedeli dobre pracovať s itinerármi Ciest zrenia. A najmä preto som rád a predovšetkým vďačný za to, že som tu mohol byť."

121107_cesty_zrenia_2.jpg

Mariana Michalková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.