„Drahí spolubratia“ – video hlavného predstaveného na október 2017

(Rím, Taliansko, 19. októbra 2017) – "Moji drahí priatelia, toto sú časy nádeje, nie sťažností," s týmto pozitívnym pohľadom na súčasnosť a budúcnosť posiela hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime animačnú správu všetkým saleziánom a saleziánskej rodine na celom svete prostredníctvom nového videa zo série Drahí spolubratia.

Dôvodov pre nádej, ktorú don Artime vidí pre kongregáciu a pre tých, ktorí zdieľajú charizmu dona Bosca, je mnoho. Po prvé je to misionárske povolanie saleziánov a Dcér Márie Pomocnice kresťanov zo 148. misijnej výpravy, ktorí podľa príkladu Giovanniho Cagliera a mnohých ďalších významných misionárskych predchodcov, prijali misionársky kríž v Bazilike Panny Márie Pomocnice v Turíne.

Je tu tiež svieža vitalita "nádherného týždňa, hlbokého, duchovného", prežitého a zažitého so saleziánmi provinciálmi, ktorí sa stretli na svojom hodnotení v polovici výkonu úradu vo svojich provinciách, a zdieľali spoločne radosti aj ťažkosti. Zúčastnili sa ho aj slovenský provinciál Jozef Ižold SDB a ukrajinský provinciál Karol Maník SDB.

Nakoniec je tu tiež veľká spokojnosť a vďačnosť za prepustenie dona Toma Uzhunnalila, oslobodeného po 18 mesiacoch v zajatí.

Z týchto dôvodov, začínajúc od dona Bosca, "Božieho muža", ktorý "žil s veľkou nádejou", pozýva hlavný predstavený všetkých svojich drahých spolubratov, aby žili s hlbokou vierou: "Nech vás malé veci, ktoré každý z nás zažíva v bežnom živote, neodvedú od toho, aby ste videli, ako Pán neustáva v opravidvej a veľkej láske k nám."

 

 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.