„Drahí spolubratia“ – video správa od hlavného predstaveného

(Rím, Taliansko, 21. novembra 2014) – "Moji drahí spolubratia saleziáni, je pre mňa veľkou radosťou byť blízko každému z vás, vo všetkých komunitách, vo všetkých provinciách a krajinách sveta, kde sme prítomní,“ uviedol video správu adresovanú všetkým členom kongregácie hlavný predstavený, don Ángel Fernández Artime. Toto video je novým spôsobom komunikácie medzi desiatym nástupcom dona Bosca a každým spolubratom saleziánom.

Iniciatíva nemá nahradiť tradičný spôsob, ktorým hlavný predstavený povzbudzuje a vedie kongregáciu, ale ho rozšíriť tým, že prinesie hlas a jeho charakter do všetkých saleziánskych domov na celom svete a má ukázať pozornosť k všetkým spolubratom jasnejšou cestou.

Túta služba bude publikovaná štvrťročne. Aby sa dostala k všetkým saleziánom, je preložená do mnohých jazykov, pri tejto prvej edícii je ich sedemnásť a podľa možností ich plánujú ešte rozšíriť. Služba má pomôcť zachovať bratský kontakt medzi centrom a mnohými krajinami, v ktorých je kongregácia prítomná, zdieľať udalosti, na ktorých záleží celej kongregácii a správy povzbudenia, ktoré prichádzajú zo spoločnosti, Cirkvi a komunít.

V prvom videu don Artime hovorí o skúsenosti so 145. saleziánskou misijnou výpravou a spomína na kľúčovú úlohu Valdocca ako kolísky saleziánskeho života a práce. Pozýva všetkých na púť na tieto miesta a pripomína prijatie 27. Generálnej kapituly s láskou a uvedením do každodenného života.

ANS, tl

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.