Druhý deň Dní spirituality aj o svätcoch, z ktorých čerpal don Bosco

(Rím 18. januára 2014) – Témou druhého dňa Dní spirituality saleziánskej rodiny sa stala osoba dona Bosca ako svedka a učiteľa vzťahu medzi človekom a Bohom. Tému rozvinul najmä don Aldo Giraudo z Pápežskej saleziánskej univerzity, ktorý hovoril o duchovnej citlivosti a učení svätého Jána Bosca.

Don Aldo Giraudo vyzdvihol do pozornosti účastníkov Dní spirituality fakt, že hoci don Bosco nenapísal žiadny vlastný súhrn duchovnosti, odovzdal však svojim nasledovníkom – členom saleziánskej rodiny – hlboko osobnú syntézu svojimi slovami a najmä príkladom života. Do centra pozornosti dával mladým najmä tému „dať sa Bohu“. Čerpal z diel svätcov predchádzajúcich storočí, akými boli sv. František Saleský, sv. Alfonz z Liguori či sv. Ignác z Loyoly.

Medzi svedectvami, ktoré si účastníci stretnutia vypočuli, bol aj don Valerio Baresi, dnešný direktor prvého saleziánskeho domu v Ríme, pri Bazilike Božského Srdca, ktorú postavil don Bosco na žiadosť pápeža Leva XIII. Don Baresi hovoril najmä o práci „na periférií“, hoci geograficky v centre mesta.Sr. Carmela Busia FMA vo svojom svedectve hovorila o mladých a o dôležitosti duchovného priateľstva, ktoré má schopnosť znovuzrodiť v mladých sebadôveru a otvára ich pre prijatie Boha.

Pri spoločnej eucharistii don Pascual Chávez , hlavný predstavený saleziánov, zdôraznil, že „by sme nemohli milovať blížnych, ak by sme nemali osobnú skúsenosť Božej lásky.“ Homíliu predniesol hlavný radca saleziánov pre spoločenskú komunikáciu, don Filiberto González. Večer sa účastníci Dní spirituality zúčastnili predstavenia muzikálu, ktorý pripravili saleziánski postnovici z Nave.

Na Dňoch spirituality sa v Ríme zúčastňuje okolo 400 zástupcov 27 z 30 zložiek tejto duchovnej rodiny. Podujatie je možné sledovať aj cez web http://gfs.sdb.org.

 

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.