Druhý deň: Za všetkých, korí nepoznajú Božiu lásku

novenam.jpgDruhý deň: Za všetkých, korí nepoznajú Božiu lásku S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr než spolu začali bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého (Mt 1,18).

Duchu Svätý, vypočuj nás. – Príď Duchu Svätý, potrebujeme ťa.Daruj nám vieru, že nás Boh miluje –Daj nám nádej, že naša budúcnosť si ty –Otvor nás pre svoje pôsobenie –Všetkých, ktorí sú viere vzdialení, priveď k Bohu –Mária, snúbenica Ducha Svätého, oroduj za nás.

Predsavzatie: Iste sa v združení, v mojom stredisku nájde niekto, kto je „na okraji“ – skúsim si ho všimnúť, prejaviť pozornosť.

Mária, naša Matka, buď blízko všetkým ľuďom, ktorí Ježiša nepoznajú a nemilujú. Priveď ich vo svojej materskej láske bližšie k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý nám prejavil svoju lásku až na smrť na kríži. Amen.

Litánie k nepoškvrnenému počatiu Panny Márie(na súkromnú pobožnosť)

Pane, zmiluj sa nad nami.Kriste, zmiluj sa nad nami.Pane, zmiluj sa nad nami.Kriste uslyš nás.Kriste vyslyš nás.Otec, na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.Syn Vykupiteľ sveta, Bože,Duch Svätý, Bože,Svätá trojica, jeden Boh,Svätá Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás.Nepoškvrnene počatá dcéra večného Otca,Nepoškvrnene počatá matka Božieho Syna,Nepoškvrnene počatá nevesta Ducha Svätého,Nepoškvrnene počatá Panna, obraz Božej múdrosti,Nepoškvrnene počatá Panna, zora slnka spravodlivosti,Nepoškvrnene počatá Panna, prút z Dávidovho koreňa,Nepoškvrnene počatá Panna, ktorá si rozmliaždila hlavu hada,Nepoškvrnene počatá Panna, kráľovná neba i zeme,Nepoškvrnene počatá Panna, brána nebeského Jeruzalema,Nepoškvrnene počatá Panna, svietiaca morská hviezda,Nepoškvrnene počatá Panna, silná veža bojujúcej CirkviNepoškvrnene počatá Panna, ruža medzi tŕňmi,Nepoškvrnene počatá Panna, studnica Božej lásky,Nepoškvrnene počatá Panna, ozdoba anjelov,Nepoškvrnene počatá Panna, koruna patriarchov,Nepoškvrnene počatá Panna, sláva prorokov,Nepoškvrnene počatá Panna, sila mučeníkov,Nepoškvrnene počatá Panna, čistota panien,Nepoškvrnene počatá Panna, radosť tých, ktorí ťa vzývajú,Nepoškvrnene počatá Panna, orodovnica za hriešnikov,Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami Pane,Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás Pane,Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V: Oroduj za nás svätá Božia Rodička.R: Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových

Modlime sa: Nepoškvrnená, najčistejšia Panna, celá si krásna a dokonalá a niet na tebe ani najmenšej škvrny hriechu. Ďakujem teraz za svoj život i za to, že škvrnu dedičného hriechu zmyl tvoj Syn vo sviatosti krstu. Som slabý, oroduj preto za mňa, aby môj život bol očistený od hriechov a naplnený milosťou, daj, aby som za spáchané hriechy konal pokánie a čistý prišiel pred nášho Pána, Ježiša Krista. Amen.

(Podľa autorov: Erich Neidhart – novéna a sr. Eva Pullmanová – predsavzatia)

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.