Dubnica nad Váhom

Keby ste niekedy hľadali oratórium alebo mládežnícke stredisko v Dubnici nad Váhom, pýtajte sa na „Kaťák“ (Katolícky dom). Saleziáni tu spravujú aj miestnu farnosť. V stredisku spolupracujú aj so sestrami saleziánkami.

Komunita

  • Peter Bicák
  • Marián Bielik
  • Cyril Gajdoš
  • Peter Chodelka
  • Bohuš Levko
  • Jozef Motýľ
  • Marek Vaško

Kontakt

Saleziáni dona Bosca, Námestie sv. Jakuba 2, 018 41 Dubnica nad Váhom

telefón: +421 910 655 551 (farský mobil)

e-mail: faradubnica@gmail.com (farnosť), dubnica@domka.sk (domka)

web: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.