Dubnice nad Váhom sa dotkol don Bosco

(Dubnica nad Váhom, 24. apríla 2013) – Jednou z veľkých príprav na oslavu 200-stého výročia narodenia svätca, zakladateľa Saleziánskej spoločnosti, otca a učiteľa mládeže dona Bosca, je aj putovanie urny s jeho relikviou po celom svete, ktoré odštartovalo v roku 2009. Po precestovaní celej Ameriky, Afriky, Ázie a väčšej časti Európy mohli obyvatelia Dubnice privítať túto vzácnu návštevu 22. apríla.

„Pevne verím, že príchod relikvie dona Bosca do Dubnice prinesie predovšetkým oživenie viery, že don Boscov príhovor v nebi podporí to dobro, ktoré sa tu koná a že jeho príhovor pomôže jednak mladým, jednak farníkom, odmietať ponuky, ktoré dáva tento svet a ktoré sú ukryté mnohokrát pod rúškom čohosi, buď pekného, hodnotného, čo v skutočnosti nie je hodnotným, nie je prínosom pre človeka, pre spoločnosť a pre Cirkev," povedal direktor don Teodor Gavenda.

Počas takmer  osemnástich hodín, ktoré strávil don Bosco s obyvateľmi Dubnice a blízkeho okolia, bol priestor na osobnú modlitbu pri urne s relikviou, program animovaný saleziánskymi spolupracovníkmi, obnovenie si rehoľných sľubov pre saleziánov aj sestry saleziánky, no nechýbal ani program, ktorý si pripravili mladí. Stretnutie s donom Boscom bolo pre nejedného z nich silným zážitkom: „Človek pozná dona Bosca len z príbehov a z nejakých tradícií, no a teraz mal sme mali možnosť a česť stretnúť toho, ktorý celé to veľkolepé saleziánske dielo skonštruoval, čo je úžasné,“ povedala animátorka Katarína.

„Pre mňa to bolo stretnutie s takou zaujímavou úctou ľudí voči tomuto svätcovi. Zdá sa mi, že akoby jeho dobrota a to, čím on žil, sa rozsiala do ľudí, ktorí sem prišli a ktorí sa s ním chceli stretnúť a to bol pre mňa asi najpodstatnejší zážitok,“ zhodnotila sr. Eva FMA.

„Toto stretnutie pre mňa znamenalo prehĺbenie viery,“ uviedol Miroslav. „Bolo to silné a to najmä v tom, že aj keď už v podstate dlho žijeme v saleziánskom prostredí, žijeme tú saleziánsku charizmu, tak toto bol taký priamy dotyk. Vlastne keď som sa mohla dotknúť urny s relikviami dona Bosca, znamenalo to pre mňa ten dotyk, ktorý trvá, čo je vlastne takým zosobnením toho výroku, ktorý je v našom stredisku taký populárny,“ zhodnotila svoje stretnutie s donom Boscom Andrea.

Príležitosť tohto veľkého stretnutia v Dubnici nad Váhom prišlo využiť viac ako 400 ľudí. Relikvia z Dubnice poputuje ďalej na západ Slovenska, odkiaľ potom pocestuje do Slovinska.

„Don Bosco by zrejme mladým dnes odkázal to, aby sa angažovali, aby boli aktívni pre službu iným, aby nezabúdali na iných, aby to Božie kráľovstvo rástlo aj cez nich, lebo mladí majú byť apoštolmi mladým. Nech sa neboja, nech idú, nech apoštolujú, nech sú hlbokí a duchovní," povedal na záver provinciál Karol Maník.

Informovala: Mária Badačová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.