Dubnickí saleziáni spolupracovníci hodnotili svoju činnosť

(Dubnica nad Váhom, 6. decembra 2016) – Saleziáni spolupracovníci pri stredisku Dubnica nad Váhom sa stretli na výročnej konferencii. Bilancovali uplynulý rok a plánovali so zreteľom na Božiu vôľu, miestne potreby a saleziánske poslanie.

Spoločné stretnutie sa začalo slávením svätej omše v kostole svätého Jána Bosca. Hlavným celebrantom bol direktor miestnej komunity saleziánov don Jozef Ragula a koncelebrantmi súčasný delegát pre ASC v Dubnici nad Váhom don Jozef Dömeny a bývalý dlhoročný delegát don Jozef Kosmál.

Výročná konferencia pokračovala v Katolíckom dome. Saleziáni spolupracovníci sa venovali hodnoteniu predošlého roka a rámcovému plánovaniu ich apoštolátu na najbližšie obdobie. Člen provinciálnej rady ASC, Miloš Kráľovič, predniesol nové Heslo na rok 2017 – Sme jedna rodina! – a výklad k nemu.

Dubnických spolupracovníkov pozdravil formou motivačného listu aj provinciálny delegát don Ján Martiška. Adresovali im výzvu: „… na pristúpenie k studni živej vody, k studni duchovných cvičení, pretože slabne náš pohľad na Boha, lebo ho v súčasnej dobe prekrýva množstvo vecí a práce, často údajne aj pre Neho a čudujeme sa, že Boha nepočujeme, dokonca len preto, že nič nehovorí.“

Rokovaciu časť konferencie ukončila otvorená diskusia. Nasledovali neformálne rozhovory a osobné svedectvá v kruhu rodiny ASC.

Zdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.