Duchovná obnova preverila odvahu deviatakov z Námestova

(Námestovo, 16. júla 2013) – Z piatka na sobotu 28. – 29. júna sa deviataci pod vedením saleziána Vlada Plášeka, Moniky Laštíkovej a dona Laca Babaču zúčastnili duchovnej obnovy, ktorá sa konala na chate sv. Dominika Sávia na Slanej vode. Celý čas sa niesol v duchu hesla "Nebuď vážny, buď odVÁŽNY".

Program obnovy pozostával z aktivít, ktoré mali za úlohu prehĺbiť vieru, z modlitieb a sv. omše. Popritom ostal samozrejme aj čas na hry či rozhovory. Medzi silné zážitky sa zapísala aj skúška odvahy. Hodinová prechádzka v tme otestovala aj ostrieľaných deviatakov. "Tieto dva dni nám pomohli stať sa zodpovednejšími kresťanmi, animátormi a aj rozvíjať naše vzťahy," dodáva účastníčka.

Zdroj: www.sdbno.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.