Duchovné sprevádzanie mladých je „v kurze“

(Velehrad, 6. júna 2016) – Na Velehrade sa v dňoch 29.5. – 1.6. stretli zástupcovia viacerých zložiek saleziánskej rodiny z Čiech, Slovenska, Litvy a Ukrajiny, aby spoločne rozprávali o dôležitej téme, ktorou je duchovné sprevádzanie mladých a rozlišovanie povolania v saleziánskej pastorácii mládeže. Témou ich sprevádzal salezián, pôvodom Španiel, don Miquel Angel Garcia Morcuende, ktorý pôsobí v generálnom dome saleziánov v Ríme v oblasti pastorácie mládeže.

Počas troch dní ponúkol hutný a komplexný obraz sprevádzania mladých. Samotné sprevádzanie prirovnal k návšteve u niekoho, ktorá trvá len krátky čas, tzn. nevstupujeme natrvalo do jeho života, nepripútavame si osobu, nevlastníme ju. Keď „vstúpime do domu“ osoby je to Svätá zem, nemôžeme ju manipulovať, nie sme protagonistami v jej živote. Boží Duch je ten, ktorý pôsobí na život tejto osoby a mení ju.  Sprevádzanie predstavil v štyroch cieľoch: prijať, osvetliť, zorientovať, slúžiť. Po zorientovaní sa v základných pojmoch, predstavil don Miquel biblický aspekt sprevádzania a chápanie sprevádzania v živote dona Bosca. V prednáškach podčiarkol úlohy sprevádzajúceho a podmienky pre vytvorenie kvalitného rozhovoru, ako aj „profily“ sprevádzaného. Okrem prednášok bol priestor pre rozhovory v skupinách, kde účastníci mohli vyjadriť, ktoré zo spomenutých podmienok sprevádzania potrebujú posilniť v tej ktorej provincii alebo vyjadrili vlastnú skúsenosť či osobnú reflexiu na počuté prednášky.

V téme duchovného sprevádzania vidí sr. Marta Baňasová, FMA zodpovedná za pastoráciu mládeže, dôležité to, čo zaznelo v úvode stretnutia: "Keď mladý človek prichádza, rozmýšľajúc o povolaní, sme tí, ktorí môžeme osvetliť jeho cestu, ale odpoveď a rozhodnutia musíme nechať naňho. Je to on, kto má odpovedať na povolanie, ktorým ho Pán pozýva kráčať za Ním. Toto rozhodnutie zaňho nik iný neurobí, lebo to jeho Pán volá jedinečným povolaním, na ktoré môže odpovedať iba on."  Večerné slovká, ktoré patria do saleziánskej tradície nechýbali. Na prvom predstavil Libor Všetula SDB výnimočný súbor hier pod názvom Boscopix, ktorý plánuje vydať česká provincia saleziánov. Je to hra, ktorá dynamickou formou predstavuje život a dielo dona Bosca a bude tak môcť zaplaviť saleziánske strediská. Ďalšie večerné slovko patrilo Olegovi Fedorenkovi SDB, ktorý predstavil situáciu na Ukrajine. Počuť saleziánov, ktorí prežívajú s ľuďmi utrpenie a vidia ho na vlastné oči, bolo veľmi silné.  Stretnutie saleziánskej rodiny bolo podporované slávením Eucharistie, spoločnou modlitbou v češtine i v slovenčine, nechýbali rodinné večery pri speve a rozhovoroch. 86 účastníkov z troch provincií a 4 zložiek saleziánskej rodiny odišlo s novými podnetmi, výzvami či skúsenosťami, ako aj túžbou pokračovať v tejto téme viac prakticky.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.