Dušičková pobožnosť pri saleziánskej hrobke

(Bratislava, 10. novembra 2014) – V nedeľu 2. novembra 2014 pri príležitosti Spomienky všetkých verných zosnulých si bola komunita saleziánov na Miletičovej spolu s vyše stovku veriacich uctiť zosnulých spolubratov, ktorí odpočívajú v hrobke na Vrakunskom cintoríne.

Momentálne je v hrobke pochovaných deväť saleziánov. Pobožnosť viedol don Ján Čapla SDB. Počas modlitieb v krátkom príhovore spomenul dôležitosť prípravy na stretnutie sa s Ježišom a potrebu budovania vzťahov už tu na zemi. Na záver sa ľudia boli pomodliť aj v hrobke, zapálili sviečky a spomínali na spolubratov, ktorých poznali a sú tu pochovaní.

František Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.