Dvaja novici zložili svoje prvé sľuby

15.augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie zložili dvaja saleziánski novici Matej Fabian a Mark Naidzich svoje prvé rehoľné sľuby v Spoločnosti svätého Františka Saleského.Slávnosť sa konala v Poprade – Veľkej, kde je saleziánsky noviciát za účasti don Mareka Chrzana, člena generálnej rady saleziánov a súčasne aj zodpovedného za náš región Európa Sever, provinciála z Varšavy (pod túto provinciu patrí aj Bielorusko, odkiaľ pochádza jeden z novicov Mark Naidzich), slovenského provinciála, rodinných príslušníkov novicov a taktiež bohatého zastúpenia saleziánov, saleziánok, saleziánskej rodiny a mladých.Každé duchovné povolanie je veľký Boží dar, za ktorý je potrebné stále ďakovať.

sluby 1 resize

sluby 2 resize

sluby 3 resize

sluby 4 resize

Informoval provinciál Saleziánov don Karol Maník SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.