Dvaja saleziánski misionári sú ctihodní: don Convertini a don Vandor

(ANS, Vatikán 24. januára 2017)– V piatok 20. januára Svätý Otec František poveril Kongregáciu pre kauzy svätých vydať dekréty o hrdinských čnostiach Božích služobníkov zo Saleziánskej spoločnosti. Sú nimi don Francesco Convertini a don José Vech Vandor.

2017 01 24 ctihodni sdb

 

Don Francesco Convertini (29. august 1898 – 11. február 1976) pochádzal z okolia Brindisi v Taliansku. V prvej svetovej vojne bol v zajatí v Maďarsku, neskôr vstúpil k saleziánom a v roku 1927 prijal misijný kríž od dona Rinaldiho a odcestoval do Indie, kde strávil ďalších 50 rokov. Naučil sa jazyk láskavosti a štýl milosrdenstva. Ako máloktorý misionár mohol pokojne vstupovať do príbytkov hinduistov a často sa stával ich priateľom. Cestoval zásadne pešo, veľa žehnal a už za života sa mu pripisovali zázraky. Len dva razy navštívil Taliansko. Napokon v Indii zomrel a v diecéze Krishnagarev roku 1997 otvorili proces jeho blahorečenia. Napokon 10. januára tohto roka sa komisia kardinálov a biskupov na svojom riadnom zasadnutí vo Vatikáne pozitívne vyjadrila k uznaniu jeho hrdinských čností.

Don José Vech Vandor (29. október 1909 –8. október 1979) sa narodil v Derogu v Maďarsku. V roku 1928 sa zložil prvé sľuby ako salezián, teológiu študoval v Turíne a za kňaza bol vysvätený v roku 1936 v Bazilike Márie Pomocnice na Valdoccu. Hneď v ten rok odišiel na misie na Kubu. Tam si zmenil priezvisko na Vandor. Pracoval veľa na školách, až tak, že po jeho smrti o ňom povedali: „Vyučovať môže akákoľvek osoby, vychovávať iba ten, kto je živým evanjeliom.“ Natoľko miloval svojich zverených, že si zmenil priezvisko i štátnu príslušnosť. „Tajomstvo jeho lásky sa nachádzalo v jeho dobrote, v jeho neobyčajnej nehe a v jeho jemnej láskavej vľúdnosti.“ Na Kube otvorili proces jeho blahorečenia 8. októbra 2003. Pozitívne vyjadrenie o hrdinskom stupni čností v jeho živote biskupi a kardináli vo Vatikáne vyjadrili 17. januára tohto roka.

Titulom „ctihodný“ Cirkev uznáva, že Boží služobník v hrdinskom stupni praktizoval vieru, nádej a lásku k Bohu a k blížnemu a tiež kardinálne a s nimi súvisiace čnosti.

„Sme veľmi vďační za týchto nových ctihodných v saleziánskej rodine, ktorí nám pripomínajú misionársky zápal saleziánskej charizmy, prežívanej verne a heroicky aj v ťažkých podmienkach a skúškach,“ povedal o pápežovom rozhodnutí generálny postulátor pre kauzy svätých saleziánskej rodiny don Pierluigi Cameroni.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.