Dvojitá oslava v Dubnici nad Váhom spojila celú saleziánsku rodinu

(Dubnica nad Váhom, 8. júla 2019) – Prvú júlovú nedeľu oslávili Dubničania 90 rokov života dona Jozefa Kosmála a zároveň si pripomenuli 50. výročie príchodu saleziánov na toto miesto.

Oslavy začali svätou omšou, ktorej predsedal jubilant don Kosmál. Hlavnými koncelebrantmi boli provinciál saleziánov don Jozef Ižold a direktor miestnej komunity don Pavol Piatrov, koncelebrovalo 13 kňazov. V závere svätej omše sa donovi Kosmálovi prihovorili viacerí gratulanti, medzi nimi aj starosta jeho rodnej obce Kátlovce, či zástupcovia zložiek saleziánskej rodiny.  

Z kostola sa veriaci presunuli na farskú záhradu, kde ich čakalo pohostenie v podobe guláša od saleziánov spolupracovníkov a bravčoviny, ktorú priniesli ako dar rodáci dona Kosmála. Farníci si spolu so saleziánmi, ktorí v minulosti pôsobili v Dubnici nad Váhom zaspomínali na spoločne strávené chvíle a don Kosmál, známy svojím životným optimizmom, obetavou službou, osobným záujmom o človeka či múdrosťou srdca, prijímal drobné pozornosti od početných gratulantov. Slávnostnú atmosféru podčiarkla živá hudba v podaní veselých muzikantov.

Zdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.