DVOR – Saleziánsky divadelný festival

Zrekonštruovaná sála Katolíckeho domu v Dubnici nad Váhom bude v dňoch 19. až 20. októbra 2012 svedkom prebudenia obľúbeného stretnutia mladých divadelníkov zo slovenských saleziánskych stredísk.

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže a Saleziáni dona Bosca tu spoločne po desaťročnej prestávke obnovia 4. ročník podujatia s názvom divadelný festival DVOR. Pozvanie zúčastniť sa prijali divadelné súbory z Prešova, z Rožňavy a na podujatí sa samozrejme predstavia domáce divadelné súbory z Dubnice nad Váhom.

O otvorenie sa v prvý večer postará tohtoročný hosť festivalu, divadelný súbor z Opatovej nad Váhom s hrou Pytliakova žena. Všetky súťažné predstavenia si budú môcť diváci pozrieť na druhý deň. Každá inscenácia bude po samotnom predvedení sprevádzaná rozborom a ohodnotením vystúpenia odbornou porotou v zložení: Prof. PhDr. Božena Čahojová PhD., Mgr. Art. Stanislav Staško a Mgr. Art. Miriam Kičiňová. Tá má svojou kritikou prispieť ku skvalitňovaniu práce našich mladých hercov, režisérov a scenáristov. K hlavným prínosom patrí tiež vzájomné spoznávanie sa a komunikácia členov divadelných súborov a posilnenie povedomia špecifického miesta saleziánskeho divadla vo výchove. Podujatie je zároveň príležitosťou priniesť vďačným divákom mesta Dubnica nad Váhom viac kultúry a umeleckých zážitkov. 

121015_dvor_1.jpg

 

121015_dvor_2.jpg

 

121015_dvor_5.jpg

autorka: M.K.foto: z archívu SDB Dubnica nad Vahom

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.