Edícia Viera do vrecka: Niet cesty späť. Je Cirkev v kríze?

V týchto dňoch vyšla prvá knižka z tohtoročnej edície Viera do vrecka z Vydavateľstvo DON BOSCO s názvom Niet cesty späť. Edícia je v roku 2024 sondou do hĺbky našej duše, viery aj vesmíru. A tak aj prvé vydanie ponúka sondu do hĺbky – pohľad dovnútra Cirkvi.

Je Cirkev v kríze? Dnes často nemáme čas uvažovať nad vecami a najradšej by sme hneď poznali odpovede na svoje otázky. Neraz sa uspokojíme s odpoveďou typu áno alebo nie. A mnohým to stačí. Ale nastolená otázka a téma nás chcú posunúť ďalej, od povrchného pohľadu k reálnejšiemu. Kto rád hľadá a objavuje, môže nájsť v tejto knihe ten správny podnet. Odpoveď si po jej prečítaní urobí čitateľ sám. A zrejme pravdivejšiu, ako je len áno alebo nie.

Autorom knihy je salezián don Peter Bučány, ktorý v úvode píše: „Nasledujúce riadky by mohli byť prínosom pre každého čitateľa, ale nie ako riešenie všetkých problémov, nie ako jediný správny pohľad a ponuka nemennej pravdy. Osobne odmietam takýto prístup k dejinám a udalostiam. Život so všetkým, čo obsahuje, sa viac javí ako hádanka, ako niečo, čo si zaslúži pokoru pred poznaním a vstúpením do sveta pravdy, nie ako definovanie axióm, dogiem či jednoznačné a fixné určovanie pravdy a nepravdy.

Ponúkam vám stránky, na ktorých môže každý kresťan katolík nájsť podnety na uvažovanie o spoločenstve, do ktorého sa začlenil krstom, o Cirkvi. Ak ti naozaj záleží na tomto spoločenstve a chceš sa v ňom cítiť komfortne aj v dnešnej kultúre, ak sa potrebuješ uistiť o veľkosti tohto spoločenstva a tešiť sa, že si jeho súčasťou, môže sa pred tebou otvoriť niečo zaujímavé a možno aj povzbudivé.“

Peter Bučány (1967) je člen rehole saleziánov, kňaz. Pastoračne činný je od roku 1993. Stál pri zrode Vydavateľstva DON BOSCO a Televízie Lux. Viac ako dvadsať rokov sa zúčastňoval na animovaní a riadení slovenskej provincie saleziánov. Dnes je predstavený komunity v Bratislave a pracuje v knižnej redakcii vydavateľstva.

V roku 2024 sa prostredníctvom zaujímavých tém budeme v edícii Viera do vrecka usilovať porozumieť svetu, ktorého sme súčasťou. Zistíme viac o tom, ako funguje zem, ako chápať vedecké objavy, čo vzišlo zo synody, čo vidíme vo vesmíre či ako funguje a na čo slúži umelá inteligencia.

Viac informácií o edícii a Vydavateľstve DON BOSCO nájdete na e-shope www.donbosco.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.