Edícia Viera do vrecka: Kráčame s priateľmi. Pohľad na život a osobnosť dona Cafassa

(Bratislava, 6. novembra 2023) – Uvažovali ste niekedy nad tým, čo všetko a kto všetko má podiel na formácii známeho svätca dona Bosca? Čo je za životom človeka, ktorý si získal srdcia mnohých ľudí doslova z celého sveta? K jeho „sprievodcom“ určite patria mama Margita, bratia, rodiny, u ktorých slúžil, kňazi jeho detstva a množstvo ďalších ľudí, ktorí stáli pri ňom počas jeho života. Bez nich by don Bosco nebol donom Boscom, ako ho dnes poznáme.

Ak by sme však spomedzi nich chceli vybrať jednu dominantnú postavu, asi by sme sa dosť potrápili. Preto v tejto knižke necháme prehovoriť samotného dona Bosca: „Ak som urobil niečo dobré, vďačím za to donovi Cafassovi.“

Najnovšia knižka z tohtoročnej edície Viera do vrecka s názvom: Kráčame s priateľmi, ktorej autorom je Peter Kvašňovský, salezián kňaz, ponúka pohľad na život a osobnosť tohto turínskeho svätca. Všimneme si, ako sprevádzal dona Bosca, ako mu pomáhal pri rozlišovaní povolania a viedol ho v mnohých rozhodnutiach. Zistíme, že aj viac než 160 rokov po smrti môže byť don Cafasso pre nás v mnohom inšpiráciou.

Viac o don Cafassovi nájdete v knihe Kráčame s priateľmi, ktorú si môžete objednať TU.

Ročné predplatné edície si môžete objednať na stránke www.donbosco.sk. Hlavnou líniou edície Viera do vrecka 2023 je spoločne spoznávať dar, ktorým je pre spoločnosť a pre Cirkev na Slovensku charizma Saleziánov dona Bosca.

Úryvok z knihy Kráčame s priateľmi:„Meno dona Cafassa bude navždy spojené aj s apoštolátom väzňov a odsúdených čakajúcich na popravu. On ako rektor a jeho študenti mali na základe vládneho povolenia prístup do štyroch turínskych väzení. Osobitnú pozornosť venoval takzvaným väzniciam senátu, ktoré boli najväčšie a najhoršie. Navštevoval ich pravidelne v pondelok, stredu a piatok. Don Cafasso organizoval pastoračnú službu vo väzeniach podľa vzoru farskej služby: katechizmus, pravidelné slávenie liturgických sviatkov so svätou omšou a spovedaním, dostupnosť pre rozhovory, materiálna pomoc pre odsúdených a ich rodiny a pravidelné rozdávanie tabaku a všetkého potrebného.“

O autorovi:Peter Kvašňovský (1978) je salezián kňaz, známy ako Kvako. Pochádza zo Žiliny. Odmalička miluje divokú vodu a futbal. K tomu sa postupne pridali starobylé biblické jazyky a saleziánske pramene. Krásnych pätnásť rokov mal možnosť byť pri futbale v saleziánskom stredisku na bratislavskej Trnávke (SDM Domino).

Peter Novák, Vydavateľstvo DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.