Exallievi a farníci strávili Family Day v Šaštíne

(Šaštín, 17. júna 2016) – "Vážení cestujúci, nastúpte do vlaku! Za chvíľu odchádzame… Konečná stanica Šaštín!" Toto sa ozývalo v špeciálnom vlaku, ktorý vyrazil z Vajnor a zastávky mal vo väčších miestach na trase: Vajnory, Trnava, Šaštín. Na púť sa v nedeľu 12. júna vybralo okolo tristo veriacich z Čiernej vody, kde saleziáni slúžia už niekoľko rokov detské sväté omše. Bývajú tu aj mnohí saleziánski exallievi a exallieve, ktorí v miestnom spoločenstve udržujú saleziánskeho ducha.

Pozvaní boli aj ďalší farníci a postupne sa k nim pridávali exallievi z mnohých kútov Slovenska, ako aj bývalí misijní dobrovoľníci a ďalší priaznivci saleziánskeho diela. "Vnímal som, ako sa okolo púte dejú zázraky. Koho som oslovil, ten pomohol," hovorí hlavný organizátor Karol Poslúch. Mladí začínajúci animátori z Čiernej vody mali pridelenú službu v jednotlivých vagónoch. Rozdávali pamätné šatky, raňajky i občerstvenie.

Po príchode do Šaštína mnohí účastníci púte pristúpili k svätej spovedi. Presne na poludnie sa začala svätá omša. Hlavným celebrantom bol don Ivan Žitňanský a koncelebrantmi don Pavol Dzivý a don Jozef Luscoň. Po obede nasledoval zábavný program s názvom Family Day. Pestré aktivity boli pod taktovkou Združenia exallievov don Bosca na Slovensku s pomocou animátorov zo saleziánskeho strediska Miletičova. Nechýbala cukrová vata, varená čokoláda, pamätné medaily a iné darčeky.

Spomienkam a priateľským rozhovorom bol vytvorený široký priestor. Atmosféru prijatia vyzdvihol aj svetový prezident exallievov Michal Hort: "Všetkým srdečne ďakujem za tak skvelo pripravenú akciu. Bolo ozaj cítiť prítomnosť rodinného ducha. Ešte raz vďaka Bohu!"

Informoval Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.