Exallievi menili stanovy a volili nového prezidenta

(Liptovský Ján, 31. októbra 2017) – Piaty ročník Víkendu silných zážitkov priniesol odchovancom saleziánov a ich rodinám okrem spoločne strávených chvíľ aj niekoľko zásadných zmien. Exallievi spojili v Liptovskom Jáne najobľúbenejšiu exallievsku udalosť roka s tretím Valným zhromaždením združenia.  

Predposledný októbrový víkend exallievi odsúhlasili úpravy svojich stanov. Doba výkonu funkcií v združení sa zmenila z doby neurčitej na šesť rokov. Zároveň odhlasovali zriadenie nového poradného orgánu pre Výkonný výbor s názvom Predsedníctvo. Tvoriť ho budú zástupcovia stredísk, komisií a inštitútov. Zo stretnutia vyplynula tiež povinnosť usporiadať Valné zhromaždenie aspoň jedenkrát za šesť rokov, pričom zúčastniť sa môžu všetci členovia združenia.

Prítomní exallievi volili aj členov Výkonného výboru, viceprezidentov a prezidenta združenia. Novým prezidentom sa stal Róbert Mruk, viceprezidentmi Michal Hort, Marek Slezák a Václav Faltus.

Názov združenia sa zmenil na Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku. Počas víkendu sa zároveň prvýkrát oficiálne a osobne predstavil nový delegát pre saleziánsku rodinu a teda aj pre exallievov. Dona Ivana Žitňanského po 18 rokoch intenzívneho sprevádzania exallievov vystriedal don Pavol Grach.

Tohtoročný program Víkendu silných zážitkov preniesol takmer 40 rodín päť storočí do minulosti. Uprostred Nízkych Tatirer sa odohral príbeh Jánošíka, ktorému celé rodiny rôznymi aktivitami pomáhali oslobodiť ťažko pracujúcich dedinčanov.  

Ani tentokrát nechýbal relax, wellness a skrášľovacie procedúry pre manželky. Pre deti boli pripravené súťaže, hry a tvorivé dielne v duchu slovenskej dediny. Kultúrny a zábavný program doplnila duchovná obnova a spoločné sväté omše. Vrcholom víkendu bola nedeľná svätá omša, na ktorej bolo do združenia oficiálne prijatých deväť nových členov. Od prezidenta dostali odznak a modlitbu exallieva, ktorou sa neskôr ozývala plná sála.

Informovala: Simona Ondrejová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.