Exallievi odštartovali 9. ročník úspešného projektu Darujme úsmev

(Bratislava, 16. novembra 2022) – Prešiel ďalší rok a Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku ponúka svojim členom, spolupracovníkom, sympatizantom a všetkým ľuďom dobrej vôle možnosť zapojiť sa už po 9-krát do celoslovenského sociálneho projektu Darujme úsmev. Jeho cieľom je konkrétnym skutkom lásky – štedrosťou a dobročinnosťou – pomôcť núdznym medzi nami.

„Posledné roky sú pretkané skúškami, na ktoré asi nikto z nás nebol celkom pripravený. V našom okolí máme mnoho ľudí, ktorým najprv pandémia, neskôr vojnový konflikt v priamom susedstve a aktuálne energetická kríza negatívne ovplyvňuje ich život. Dovoľujeme si vás touto formou osloviť a požiadať o pomoc pri podpore nášho projektu, ktorého cieľom je pomôcť konkrétnym ľuďom, konkrétnym rodinám, konkrétnym komunitám,“ hovorí Róbert Mruk, prezident Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku a spoluzakladateľ projektu Darujme úsmev.

Každoročne zbierka začína symbolicky na sviatok sv. Martina a končí sviatkom sv. Mikuláša. Aj tento rok ju exallievi organizujú v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a saleziánskou rodinou. Odberné miesta pre darované veci nájdete v Bratislave, Seredi, Piešťanoch, Žiline aj Prešove. Projekt je možné podporiť aj finančne alebo zahrnutím núdznych či štedrých darcov do vašich modlitieb.

CHCEM VEDIEŤ VIAC.

Zdroj: exallievi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.