Exallievi sú už aj na Mamateyke. Prijali 15 mladých

V bratislavskom stredisku na Mamateyovej sa na slávnosť dona Bosca, 31. januára, oslavovalo dvojnásobne. Trinásti mladí z Mamateyky a dvaja z Popradu rozšírili rady jednej zo zložiek saleziánskej rodiny – Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku.

„Myšlienka založiť exallievov na Mamateyke vznikla počas toho, ako som spoznával zložky saleziánskej rodiny v priebehu mojej formácie za saleziána spolupracovníka,“ hovorí Samuel Majna, ASC, ktorý inicioval vznik exallievov v Petržalke.

Ďalej pokračuje: „Všimol som si, že táto atraktívna zložka saleziánskej rodiny u ľudí, ktorí chodia na Mamateyku absentuje. Uvedomil som si, že by to mohla byť zaujímavá ponuka a možnosť, ako sa stať členom saleziánskej rodiny pre veľké množstvo mladých, najmä vyslúžilých animátorov, ktorí sa často strácajú z nášho strediska a hľadajú nejakú formu formácie v iných spoločenstvách. Môžu mať niekedy pocit, že na Mamateyke im už nemáme čo ponúknuť.“

Počas slávnostnej svätej omše boli kandidáti do Združenia krátko predstavení. Po prijatí prezidentom exallievov Róbertom Mrukom spoločne zložili sľub exallieva a stali sa tak oficiálnymi členmi. Na slávnosti bol prítomný aj delegát saleziánov pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach, SDB, ktorý predsedal sv. omši.

„Rozhodnutím stať sa exallievom som chcel pred celým spoločenstvom vyjadriť, že moment stretnutia so saleziánmi, tu v mojej Petržalke, mi ukázal, kadiaľ kráčať a spoznal som, čo znamená láska bez podmienok,“

Lukáš Benko, exlliev.

Slávnostnú udalosť zhrnula nová členka exallievov Katka Stachová slovami: „Bola to oslava ako sa patrí. Krásna ukážka toho, ako nám všetkým, čo sme sa tam zúčastnili don Bosco zmenil a ovplyvnil život. Som vďačná za to, že som tento deň mohla prežiť s mojou druhou – teraz už oficiálnou rodinou.“

Zdroj: mamateyka.sk
Foto: Vladimír Škuta

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.