Exallievi prijali v Bardejove nových členov

(Bardejov, 2. septembra 2021) – Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, v nedeľu 15. augusta, počas svätej omše na Vinbargu v Bardejove prijali exallievi nových členov do svojho Združenia. Direktor strediska don Viliam Riško SDB a predseda exallievov Ján Mihaľ, odovzdali pred vyznaním viery dvanástim novým členom odznak, pamätný rámček a modlitbu exallieva, ktorú sa v závere sv. omše spoločne pomodlili.

Počas homílie don Riško pripomenul, že: „Pán Boh si nepovoláva dokonalých, ale zdokonaľuje povolaných. A preto sa netreba báť odovzdávať ďalej to, čo nám bolo cez rodinu dona Bosca sprostredkované.“ Po sv. omši nasledovalo agapé v priestoroch altánku oratória.

Zdroj: exallievi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.