Exallievi sa stretli spolu s rodinami v Šaštíne

(Šaštín, 2. júla 2015) – Exallievske rodiny sa po druhýkrát stretli na akcii Family Day. Viac než 60 účastníkov sa stretlo v sobotu 13. júna v Šaštíne, aby budovali spoločenstvo, upevnili vzťahy a strávili príjemný deň v spoločnosti priateľov zo združenia.

Doobedie bolo venované najmä deťom. Na stanovištiach, ktoré boli roztrúsené na veľkom futbalovom ihrisku v šaštínskom oratóriu, si mohli vyskúšať rôzne hry a aktivity za prítomnosti animátorov. Deti sa tak zabávali hrami na presnosť, šikovnosť, rýchlosť či vodnými hrami. Vo vnútri oratória deti vyrábali rôzne ozdoby, náramky a realizovali sa v dielňach šikovných rúk.

Nasledovala svätá omša, po ktorej sa už každý tešil na slávnostný guláš a iné bohaté občerstvenie. Poobede sa rozpútala veľká oblievačka, ktorou sa v horúcom počasí schladili malí aj veľkí oblievači. Kto ešte nebol dostatočne vyšantený, mohol si energiu vybiť pri tancoch, ktoré sa deti učili od animátorov. Otcovia zatiaľ s odušenením hrali futbal. Mamy sa rozprávali v tieni altánku alebo sa venovali najmenším účastníkom Family Day, ktorí si na hry a tance musia ešte pár rokov počkať. O zábavu bolo teda postarané od rána až do neskorých popoludňajších hodín.

Uskutočnením druhého ročníka Family Day pomaly vzniká v radoch exallievov tradícia každoročného stretnutia rodín.

Informoval: Michal Nemček

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.