Exallievi sú ako spiaci obor, ktorý sa krok po kroku zobúdza, hovorí ich svetový prezident Michal Hort

(Rím, Taliansko, 26. januára 2018) – Slovák Michal Hort je svetovým prezidentom Združenia exallievov, čiže odchovancov saleziánov. Do tejto funkcie bol zvolený v roku 2015. Pre časopis exallievov nedávno poskytol krátky rozhovor, ktorý vám prinášame.

2018 01 26 ANS HortExallievi predstavujú značnú časť saleziánskej rodiny. Ako hodnotíte aktuálny stav exallievov vo svete a v rozličných lokalitách?

Ako spiaceho obra, ktorý sa krok po kroku zobúdza. Európa má byť zachránená, Afrika znovuobjavená, Latinská Amerika a Ázia oslovená a Severná Amerika definovaná. Paradoxom je, že iné kresťanské skupiny nás často chápu lepšie, ako samotní exallievi. Na identite exallieva je ešte mnoho práce.

Ako ide realizácia programu, ktorý ste vytvorili so svetovou radou združenia?

Dobre, ale pomaly. Môžete mať toľko pekných nápadov, koľko len chcete, ale kým ich ľudia nepoznajú, je ťažké ísť ďalej. Preto dávame všetko naše úsilie do šírenia myšlienok, nášho strategického plánu a našich kľúčových projektov.

Hovorí sa, že v Cirkvi je potreba väčšej laickosti. Nemyslíte si, že u laikov je priveľa klerikálnosti?

Nie, myslím si presne opačné. Dnes je príliš veľa laickosti medzi kňazmi. Myslím tým to, že venujú príliš veľa času z dňa vykonávaním práce a aktivít, ktoré nie sú schopní robiť, ktoré neštudovali a ktoré ich oberajú o príliš veľa psychickej a fyzickej sily. Kňaz študoval a má povolanie pre duše. Ak má stráviť príliš veľa času účtovníctvom, starostlivosťou o budovy, manažovaním administratívy, je jasné, že nemá čas na to, na čo bol školený a povolaný Bohom. Je najlepšie nechať tieto veci laikom, ktorí ich študovali a sú profesionáli.

Teraz trochu dôvernejšie: je náročné byť svetovým prezidentom Združenia exallievov?

Áno, je. Nie je to práca, ktorej môžem venovať plný pracovný čas. Teraz chápem, čo mal na mysli môj osobný kouč v roku 2015 (keď som bol zvolený), keď mi radil: "Zober rodinu a presťahuj sa na dva roky do Ríma." Na druhej strane, je to stimulujúce, pretože môžem naplno využívať talenty a dary, ktoré som od Boha dostal a vidím, že prostredníctvom modlitby sa veci posúvajú vpred.

Čo by ste si želali povedať exallievom a tým, ktorí budú čítať tento rozhovor?

Želám im, aby objavili, že byť "statočným občanom a dobrým kresťanom" je plán života. Želám si, aby pochopili, že "byť soľou zeme a svetlom sveta" je akčný program. Želám si, aby si uvedomili, že využívanie osobných zručností a znalostí v službe druhým, zvlášť saleziánskej rodine, je správnou cestou, ako dosiahnuť nebo.

Myšlienka na záver?

Pochopiť, že don Bosco nás formoval, je myšlienka, ktorá oslobodzuje. Snažiť sa nasledovať ju je riešenie mnohých neistôt. Snívať ako on je garanciou úspechu… Pozývam všetkých odchovancov k snívaniu.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.