Exallievy na spoločnom stretnutí

(Dubnica nad Váhom, 1. decembra 2015) – V polovici novembra sa v Dubnici stretli exallievy FMA, jedna zo zložiek rozvetvenej saleziánskej rodiny. Ako združenie v Dubnici pôsobia od roku 2011. Keďže stretnutie sa konalo po dlhšom období, bolo o čom rozprávať pri vzájomnom podelení sa s udalosťami z osobného, rodinného i pracovného prostredia.   V rámci programu boli členkám prezentované zložky saleziánskej rodiny, zvlášť tie, ktoré pôsobia na Slovensku. Nasledovalo predstavenie príhovoru bývalej prezidentky konfederácie Pauly Staiano, ktorý odznel na XXIII. Generálnej kapitule FMA.  Okrem toho boli členky združenia informované o novej delegátke FMA pre exallievy sr. Gabriele Patino z Kolumbie, ktorú 5. novembra menovala generálna Matka Yvonne Reungoat a o novej prezidentke Svetovej konfederácie exalliev Márii Maghini.

Ďalším bodom programu bolo spoločné uvažovanie nad formou pôsobenia a pomoci exalliev v Dubnici. Otázka zostala otvorená. Záver stretnutia patril spoločnej modlitbe pred eucharistiou.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.