Exallievy z celého Slovenska sa prvýkrát stretli

(Dubnica nad Váhom, 27. augusta 2019) – V Dubnici nad Váhom sa 9. – 11. augusta uskutočnilo historicky prvé spoločné stretnutie exalliev FMA. Keďže exallievy svoje povolanie žijú naplno najmä vo svojich rodinách, nemohli pri tom chýbať.

V piatok mali exallievy priestor na vzájomné spoznávanie sa a rozhovory. Sobotu začali spoločnou svätou omšou v kaplnke u sestier saleziánok, ktorú celebroval don Pavol Piatrov. Potom sa rodinky vybrali na horu Butkov, najmladšie pútnické miesto na Slovensku, kde sa nachádza skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva s pamätníkom sv. Jána Pavla II. Po ceste sa pomodlili krížovú cestu sr. Faustíny a po príchode si dali zaslúžený obed, ktorý si sami vyniesli a opiekli, z čoho mali najväčšiu radosť deti.

Po obede sa rodinky pustili do pátrania po poklade. Spoločne s najmladšími členmi spoznávali životy svätcov saleziánskej rodiny a vďaka nim našli poklad tohtoročnej strenny „Svätosť je aj pre teba“.

Po návrate z výletu pokračovali exallievy v rozhovoroch. Obohatili sa vzájomnými skúsenosťami zo života v jednotlivých strediskách a hľadali možnosti, ako dať priestor novým členkám. Stretnutie zakončili v nedeľu svätou omšou vo farskom kostole svätého Jakuba a spoločným obedom.

„Lúčili sme sa spokojné, naplnené prijatím, rodinnosťou a saleziánskym duchom s prianím ďalšieho stretnutia. Krásne na celom stretnutí bolo aj to, že práve v nedeľu 11. augusta má narodeniny tá, ktorá nás, všetky exallievy v strediskách, dala dokopy a práve túto nedeľu mohla byť aj ona prítomná na prvom spoločnom stretnutí exalliev FMA z celého Slovenska. Aj touto cestou ďakujeme Márii za dar, ktorý v nej máme a že nám pomáha rásť a upevňovať sa v našom povolaní.“

Slovenské exallievy FMA v súčasnosti pôsobia v troch strediskách. Najstaršie stredisko vzniklo v Humennom v roku 2004, v roku 2011 sa k nemu pridalo stredisko v Dubnici nad Váhom a doteraz posledné stredisko vzniklo v Trnave. Každé má okolo 30 členov.

Zdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.