Facebookový projekt Za ruky povzbudzuje mladých k čistote sŕdc

(Bratislava, 21. marca 2014) – Laura, združenie mladých a eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a spustili na sviatok sv. Valentína 14. februára facebookovú stránku s názvom Za ruky.

Názov Za ruky hovorí o tom, aby mladí držali spolu vo svojich bojoch o čistotu srdca, v objavovaní tajomstva a krásy ženskosti a sily a poslania mužskosti. Za ruku ich pritom vedú mnohí svätí a kresťanskí myslitelia, ktorých citáty sa spolu s ilustračnými fotografiami objavujú štyrikrát do týždňa.

"Autormi fotografií sú mladí ľudia. Práve vďaka ich tvorbe môže projekt prepojiť silu obrazu a slova a prinášať tak mladým jednoduché a zároveň silné posolstvá," vysvetľuje Júlia Čižmárová, spoluiniciátorka projektu.

Po mesiaci fungovania nadobudla stránka viac ako 1 000 fanúšikov. "Táto generácia mladých zažíva väčšie spochybnenie životného štýlu čistoty ako generácie ich vychovávateľov. Tešíme sa, že sa takýmto spôsobom zviditeľňuje početná skupina súčasných mladých, ktorí si môžu byť povzbudením pri osvojovaní cnosti čistoty, " hodnotí začiatok projektu Juraj Králik, jeden z jeho iniciátorov.

Spolupráca eRka a združenia Laura vychádza z potreby mladých zorientovať sa na ceste ku kresťanskej zrelosti v oblasti vzťahov, ľudskej lásky a sexuality. Autori pritom čerpajú z tradície Cirkvi a životov tých, ktorí uskutočňovali cnosti na heroickom stupni, ako sú Matka Tereza, Ján Pavol II., Katarína Sienská, František Saleský a mnohí ďalší.

Projekt Za ruky nájdete na facebooku.

zdroj: www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.