Farníci z Kopánky si prišli do Vajnor vyprosiť nové duchovné povolania

(Trnava, Vajnory) – V sobotu 28. apríla sa veriaci zo saleziánskej farnosti Trnava-Kopánka vybrali na púť do Vajnor, rodiska blahoslaveného Titusa Zemana. Spoločne sa modlili za jeden úmysel – nové duchovné povolania pre ich stredisko.

Putovali mladí aj starší, rodiny s deťmi, zasvätení i laici. Každý si vybral svoj spôsob putovania. Niektorí išli peši zo Svätého Jura, iní zase na bicykloch priamo z Kopánky. Myslelo sa aj na skoršie narodených členov strediska, ktorí sa do Vajnor dopravili autobusom.

Po príchode do rodiska dona Titusa Zemana sa všetci zišli v kostole pri modlitbe svätého ruženca. Modlili sa za seba navzájom, čo vytvorilo z celého spoločenstva jednu veľkú rodinu. Deti sa modlili za mladých, mladí za rodiny, rodiny za starších, starší za zasvätených a zasvätení za deti.

Po ruženci nasledovala svätá omša. Hlavným celebrantom bol provinciálny sekretár don Jozef Skala, rodák z Trnavy. Počas príhovoru predstavil pútnikom jednotlivé udalosti zo života don Titusa a porozprával tiež, ako sa vďaka divadelnému predstaveniu o Titusovi Zemanovi, ktoré vytvorili saleziáni, priblížil k jeho životu. Upriamil pozornosť aj na dôležitosť spoločenstva, v ktorom vyrastajú deti, a to že každý má svoje miesto vo výchove k povolaniu – či už do zasväteného alebo do manželského života.

Po svätej omši mali pútnici možnosť osobne si uctiť relikvie mučeníka za duchovné povolania. "Každý z nás prichádzal, aby si uctil pamiatku don Titusa a odovzdal mu svoje osobné prosby a úmysly, za ktoré púť obetoval. Počas púte sme prosili hlavne za mladých, aby sa nebáli robiť rozhodnutia, do ktorých ich Boh pozýva. V tomto je pre nás blahoslavený don Titus Zeman veľkým vzorom. On vedel odvážne povedať Bohu svoje áno, hoci to nemal ľahké a stálo ho to veľa síl a bolestí," prezradil jeden z účastníkov púte.

Farníci ukončili putovanie za Titusom Zemanom obedom. V priateľskej atmosfére niektorí zotrvali dlhšie, iní sa postupne pobrali domov.

Zdroj: www.kopanka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.