Farská púť za don Boscom

(Banská Bystrica, 30. októbra 2015) – Pri príležitosti 200-stého výročia narodenia zakladateľa kongregácie saleziánov dona Bosca sa farníci zo saleziánskeho strediska v Banskej Bystrici v dňoch 7. až 11. októbra zúčastnili púte za donom Boscom do Turína a okolia. Navštívili viacero významných miest, spojených nielen so životom tohto svätca, ale aj miesta spojené so životom ďalších piemontských svätcov (Dominik Sávio, Jozef Cafasso a iní)

Viac o púti sa dozviete na ich vynovenej webovej stránke sbb.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.